Skip til primært indhold

Evalueringsmodel

Vores kvalitets- og monitoreringsområde har udviklet en evalueringsmodel, som sætter rammen for evaluering af alle supplerende behandlingsinitiativer

Evalueringsmodellen er udviklet som en intern metodisk ramme, der skal sikre en systematisk og koordineret evaluering af både procesmål og effekten af initiativerne. Den er derudover udviklet for at skabe et praktisk anvendeligt evaluerings-værktøj.

Evalueringsmodellen bygger på principperne fra MTV (Medicinsk Teknologivurdering) og består af et design med 4 domæner (se evalueringsdomæner nedenfor under "Evalueringsmodellens ramme").

Hvert domæne indeholder en oversigt over, hvad der kan være relevant at måle på hvornår og hvordan.

Alle supplerende behandlingsinitiativer evalueres i 2 faser:

  1. Midtvejs (i forhold til implementering og procesmål)
  2. Ved initiativets afslutning


Derudover kan der for nogle supplerende initiativer være tale om en yderligere evaluering med henblik på en videre driftsfase, hvor særligt implementeringsgraden og de sundhedsøkonomiske aspekter vil være vigtige elementer.

Modellen kan frit benyttes som inspiration til evaluering af andre projekter.

Evalueringsmodellens ramme

Evalueringsdesign

Evalueringsdomæner

Evaluering af patienternes perspektiv tager udgangspunkt i patienternes subjektive oplevelser og vurdering af indsatsen i initiativerne. Informationer, der kommer direkte fra patienterne selv, udgør en central informationskilde til f.eks. viden om deres oplevelse og tilfredshed med indsatsen, samt deres vurdering af mestringsevner, trivsel og livskvalitet.

Under evaluering af de kliniske indikatorer undersøges hvilke effekter initiativet har på patienternes helbred i forhold til kort-og langsigtede effektmål. De indikatorer som følges på kortere sigt, er dem som patienterne regelmæssigt screenes for, så som diabeteskomplikationer. De indikatorer som følges på længere sigt er senkomplikationer, co-morbiditet, indlæggelser/genindlæggelser og dødelighed.

Evaluering af de organisatoriske aspekter og processer omfatter vurdering af de ressourcer, der skal mobiliseres og organiseres ved implementering af nye initiativer. I implementeringsfasen undersøges desuden patient-flow, fagprofessionelt perspektiv og de underliggende arbejdsprocesser. Procesevalueringen bidrager til læring og løbende justering af initiativerne.

Evaluering af de økonomiske aspekter omfatter beregning af de samlede omkostninger og omkostningerne per patient. Derudover omfatter det beregning af de økonomiske effekter af ændringer i patienternes forbrug af sundhedsydelser som følge af initiativet. Den økonomiske evaluering kan indeholde en sundhedsøkonomisk Mini-MTV som beslutningsstøtte til videre drift af initiativerne.

For yderligere information kontakt

Grete Skøtt Pedersen

Faglig leder

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+ 45) 24 52 06 91
APPFWU02V