Skip til primært indhold

Diabetesforskerne

Hvordan gør vi livet bedre for personer med diabetes? Det jagter vi svaret på i podcastserien Diabetesforskerne, hvor vi netop har lanceret de første afsnit af sæson 3. Du finder også de første to sæsoner her på siden.

Kom med en tur rundt i landet og mød nogle af de dygtige forskere, der er på jagt efter mere viden om diabetes. Viden, der måske kan ændre på, hvordan vi forstår, forebygger og behandler de mange forskellige typer diabetes.

Lyt til Diabetesforskerne via Spotify, din podcast-app, eller via afspillerne herunder. Hver episode varer mellem 20-40 min og sætter fokus på et særligt forskningsprojekt. Du kan lytte til episoderne uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.

Podcasten udgives af de fem Steno Diabetes Centre og er produceret af podcastbureauet Kontekst & Lyd.

Episode 1: Magni Mohr om fodbold, der forebygger diabetes på Færøerne

Et studie har vist, at fodbold kan gøre underværker for mennesker, der har præ-diabetes.

Boldspil er godt for iltoptagelse, blodtryk og knogler – og så nedsætter det risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Magni Mohr, professor i arbejdsfysiologi og tilknyttet Steno Diabetes Center Færøerne. Desuden professor i fodbold på SDU

Episode 2: Elisabeth Stougaard om medicin mod hjertekar- og nyresygdom

Sotagliflozin er medicin til personer med type 2-diabetes, som forbedrer blodsukker og blodtryk. Medicinen nedsætter også risikoen for forværringen af hjertekar- og nyresygdomme.

Nyt studie tyder på, det kan have samme gavnlige effekter på hjerte og nyrer for personer med type 1-diabetes.

Elisabeth Stougaard, læge og ph.d. på Steno Diabetes Center Copenhagen

Episode 3: Kristian Funck om målrettet behandling mod hjertekarsygdomme

Personer med diabetes er i risiko for at udvikle hjertekarsygdom, men der er stor forskel på, hvor stor den enkeltes risikoen er.

Forskere arbejder på at blive bedre til at afgøre, hvilken forebyggelse der er bedst for den enkelte, så mængden af hjertekarsygdom nedbringes, og så ingen skal tage mere medicin end nødvendigt.

Kristian Funck, læge og ph.d. ved Steno Diabetes Center Aarhus

Episode 4: Mads Mose Jensen om søvnapnø og diabetes i Grønland

Søvnapnø er en sygdom, der giver dårlig søvn, og mennesker med svær søvnapnø er ofte udmattede. Sygdommen kan også medføre forhøjet blodtryk, hjerteflimmer og blodpropper i hjerne og hjerte.

Der findes effektiv behandling i Danmark, men ikke i Grønland. Man kan kender heller ikke til udbredelsen af søvnapnø blandt mennesker med diabetes på Grønland, men det bliver der ændret på nu.

Mads Mose Jensen, reservelæge og Ph.d. hos Steno Diabetes Center Grønland

Episode 5: Tenna Christoffersen om kost og bevægelse for plejehjemsbeboere med overvægt og diabetes

Næsten hver femte beboer på plejecentrene har diabetes, og nogle af dem lever også med overvægt.
For disse beboere er det vigtigt at få tilbudt nogle rammer, som gør det muligt at leve sundt, så deres diabetessygdom ikke forværres på grund af for lidt bevægelse eller for energitæt mad.
I et nyt forskningsprojekt undersøges det, hvordan plejecentre kan tilbyde den rette kost og nogle sunde rammer for de pågældende beboere.

Tenna Christoffersen, lektor ved Professionshøjskolen Absalon og ph.d-studerende ved Steno Diabetes Center Sjælland

Episode 6: Julie Nielsen om årsager til knoglebrud

En hyppig senkomplikation til diabetes - som dog ikke er så velbelyst - er risikoen for knoglebrud. Årsagen til den øgede risiko for knoglebrud er endnu ikke klarlagt, men studier tyder på, at blandt andet diabetisk nerveskade kan have en indvirkning.
Et forskerteam undersøger nu sammenhængen og andre årsager til knoglebrud hos mennesker med type 2-diabetes.

Julie Nielsen, læge og ph.d.-studerende hos Steno Diabetes Center Nordjylland

Episode 7: Karoline Schousboe om sensorer?

Der er flere måder at måle sit blodsukker på for personer med type 1-diabetes.
Alle kender fingerprikmålingen, men nogle oplever, at det er vanskeligt at styre diabetesreguleringen, når blodsukkeret måles med fingerprikmetoden.
Mange kender også sensoren, der ikke kun giver øjebliksbillede af ens blodsukker, men også viser, om blodsukkeret er stigende eller faldende.
Men hvor mange bruger sensoren? Og kan alle med type 1-diabetes have gavn af den?

Karoline Schousboe, ph.d. og overlæge på Steno Diabetes Center Odense

Episode 8: Jens Andreassen om diabetes på Færøerne

For 10 år siden blev det undersøgt, hvor udbredt type 2-diabetes var på Færøerne.'
Resultaterne af undersøgelsen er siden blev brugt til oplysning og uddannelse af læger - ligesom ny diabetes-forskning på Færøerne står på skuldrene af projektet fra 2013.
Hør mere om, hvad man egentlig fandt ud dengang – og hvordan man fandt ud af, hvor mange der enten har eller har forstadier til type 2-diabetes.

Jens Andreassen, overlæge på medicinsk afdeling og ansvarlig for diabetesambulatoriet på Steno Diabetes Center Færøerne

Episode 9: Jane Nautrup Østergaard om sund opvækst og diabetes

Det er vigtigt for voksenlivet at leve med en sund vægt i de unge år, for det forebygger sygdomme som type 2-diabetes.

Men mange forsøg på standse stigningen i overvægt blandt børn og unge fra de socialt mest udfordrede familier er slået fejl.

Nyt projekt gentænker det hele og lader børn og deres forældre være med til at designe et lokalsamfund, hvor det er lettere at leve sundt.

Jane Nautrup Østergaard, programleder ved Steno Diabetes Center Aarhus og med en baggrund i folkesundhedsvidenskab

Episode 10: Pernille Emilie Pedersen om piller i stedet for insulin?

Mennesker med type 1-diabetes skal tage insulin i præcise mængder mange gange i løbet af en dag.
Det er besværligt, og derfor undersøges det nu, om man kan erstatte noget af den insulin, der skal tages, med en pille.

Pernille Emilie Petersen, læge og forsker på Steno Diabetes Center Copenhagen

Episode 11: Jonas Dahl om behandling af diabetes og andre sygdomme

Mennesker med diabetes og en eller flere andre kroniske sygdomme får ofte behandling flere steder.

Det kan være frustrerende, fordi behandlingen bliver usammenhængende, og man kan stå med meget af ansvaret for behandlingen selv, fordi hvad der er godt for den ene sygdom ikke altid er godt for den anden. Det kan også føre til et forværret sygdomsforløb.

Så kan man samle behandlingen for mennesker med diabetes til ét sted med ét team, der samarbejder i de såkaldte multidisciplinære teams?

Jonas Dahl Andersen, fysioterapeut med en kandidat i klinisk videnskab og teknologi samt Ph.d.-studerende på Steno Diabetes Center Nordjylland

Episode 12: Stine Bybjerg om screening af diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom er en alvorlig senfølge til diabetes, og hvis det ikke opdages og behandles i tide, kan det føre til synstab og blindhed.

Mange mennesker med diabetes undersøges for diabetisk øjensygdom, selv om de ikke er i højrisikogruppen for at udvikle sygdommen. Omvendt er der nogle gange lang ventetid for dem, som bør undersøges og komme i behandling hurtigt.

Så hvordan finder man frem til de mennesker, der har størst behov for udredning og behandling? Det vil Stine Byberg, seniorforsker og teamleder på Steno Diabetes Center i København og pt. tilknyttet Steno-centret i Grønland forsøge at svare på i denne episode.

Stine Byberg, seniorforsker og teamleder på Steno Diabetes Center i København og pt. tilknyttet Steno-centret i Grønland

Episode 13: Christina Anne Vinter om forebyggelse af type 2-diabetes

Det er vigtigt at fremme en sund livsstil for børn og unge, fordi det modsatte kan hænge sammen med udvikling af sygdomme som type 2-diabetes i voksenlivet.

Men der er for lidt viden om, hvor stor en forskel det gør for et barn, hvis en mor med overvægt lever sundt under graviditeten. På baggrund af et tidligere forskningsprojekt laver man et opfølgningsstudie med de nu 14-årige børn for at se de langvarige effekter af deres mødres livsstilsændringer under graviditeten.

Hør Christina Anne Vinter, fødselslæge på Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital og klinisk lektor ved Steno Diabetes Center i Odense fortælle mere om, hvordan man undersøger effekten af livsstilsændringer hos gravide kvinder med overvægt.

Christina Anne Vinter, fødselslæge på Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital og klinisk lektor ved Steno Diabetes Center i Odense

Episode 1: Diabetes-stress

At leve med diabetes kan være en meget krævende opgave. Som følge heraf udvikler mange det, der kaldes diabetes-stress. Indtil nu mangler der indsatser, der systematisk er målrettet til at hjælpe personer med type 1-diabetes med at håndtere diabetes-stress. I et nyt projekt er forskere ved at udvikle en værktøjskasse med dialogredskaber og metoder til at støtte diabetes-stress.

Vibeke Stenov, Postdoc ved Steno Diabetes Center København

Læs mere om episode 1

Episode 2: Diabetes i Grønland (I)

Kan traditionel kost virke mod diabetes i Grønland? Dobbelt så mange grønlændere som danskere har diabetes, og det skyldes både livsstil og gener. Men måske virker det for nogle at ændre kostvaner. Forskere vil teste grønlændere med et særligt gen og se, om det kan forbedre behandlingen, hvis de spiser færre kulhydrater.

Marit Eika Jørgensen,  Endokrinolog, overlæge og professor ved Steno Diabetes Center Grønland

Læs mere om episode 2

Episode 3: Mobilalarm mod lavt blodsukker

Mennesker med type 1-diabetes kan med kort varsel opleve perioder med for lavt blodsukker. Det kan være forbundet med enorm utryghed og negative følger. Nye studier undersøger, om man kan lave en alarm til patienters telefoner, der kan forudsige, om man er i risiko for, at ens blodsukker bliver lavt.

Morten Hasselstrøm, Seniorforsker ved Steno Diabetes Center Nordjylland

Læs mere om episode 3

Episode 4: Individuel diabetes-behandling

Forskere bruger DD2 databank til at give mennesker med type 2-diabetes bedre behandling. I DD2 (Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-Diabetes) findes en kæmpestor fryser med blod- og urinprøver fra over 10.000 danskere, som har type 2-diabetes. Prøverne bruges til forskning, og håbet er, at man snart kan forudse, hvilke følgesygdomme ny-diagnosticerede er i risiko for at udvikle – og på den måde målrettet behandlingen.

Jens Steen Nielsen,  Lektor ved SDU og programleder for DD2 ved Steno Diabetes Center Odense

Læs mere om episode 4

Episode 5: Fællesbehandling af diabetes og hjertesygdomme

Kan fællesbehandling af diabetes og hjertesygdomme give et bedre liv? Mange mennesker med diabetes får også hjertekarsygdomme. Og omvendt. Men har man begge sygdomme, følges man i to forskellige behandlingsforløb. I et nyt projekt undersøger forskere, om det er godt for patienterne at gå i et samlet forløb, så de kun skal møde op ét sted.

Anne Merete Boas Soja, Hjertelæge med speciale i diabetes på Kardiologisk afsnit ved Holbæk Sygehus, Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om episode 5

Episode 6: Naturlig medicin

Kan udtræk fra bær eller kaffe bidrage til at forebygge eller behandle diabetes? Tænk, hvis et helt naturligt vidundermiddel kunne forebygge type 2-diabetes. Og samtidig mindske risikoen for komplikationer hos mennesker, som allerede har diabetes. Eller nedsætte behovet for medicin. Et hold diabetesforskere er ved at undersøge, om aronia-bær eller kaffe indeholder superegenskaber.

Søren Gregersen, Diabeteslæge ved Steno Diabetes Center Aarhus

Læs mere om episode 6

Episode 7: Diabetesomsorg, skizofreni og brugerinddragelse

Det kan være en udfordring at leve med type-2 diabetes. Og hvis man så derudover lever med endnu en diagnose som skizofreni, så kan hverdagen selvsagt indimellem være vanskelig. Nyt forskningsprojekt inddrager mennesker med to diagnoser og spørger dem, hvad de har brug for af støtte.

Mette Juel Rothmann, Programleder for diabetesomsorg og brugerinddragelse på Steno Diabetes Center Odense

Læs mere om episode 7

Episode 8: Tidsbegrænset spisning som led i behandlingen

Kost er noget, mennesker med type 2-diabetes må bruge meget energi på at forholde sig til. Mange kæmper med at overholde den kostvejledning, der følger med behandlingen af diabetes. I et nyt studie undersøger forskere, om tidsbegrænset spisning er en effektiv og overskuelig livsstilsændring hos mennesker med type 2-diabetes – og om det kan have effekt på kropsvægt, blodsukkerregulering og livskvalitet.

Jonas Salling Quist, Ph.d. og postdoc på Steno Diabetes Center København

Læs mere om episode 8

Episode 9: Hjemmebesøg

Livskvaliteten for børn med type 1-diabetes øges med hjemmebesøg. Når et barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, vil der ske store forandringer for hele familiens hverdag. Ny forskning viser, hvordan et hjemmebesøg hos familien kan mindske den utryghed, der opstår, når diabetes flytter ind.

Margrethe Fischer Truelsen, Sygeplejerske på Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om episode 9

Episode 10: Medicin mod knoglebrud

Kan medicin mod knogleskørhed forhindre knoglebrud hos mennesker med diabetes? Risikoen for komplicerede knoglebrud er 6 gange større hos mennesker, der har diabetes end hos personer uden diabetes. Forskere undersøger nu, hvorfor det er tilfældet, og om medicin mod knogleskørhed kan forebygge bruddene.

Rikke Viggers, Læge og ph.d.-studerende på Steno Diabetes Center Nordjylland

Læs mere om episode 10

Episode 11: Diabetes i Grønland

Type 2-diabetes opdages tidligt i Grønland. Forskere har kortlagt diabetes i Grønland siden 2008. I dag er opsporingen så god, at behandlingssystemet kender til op mod 80% af alle tilfælde af type 2-diabetes i landet. Det er langt flere end i mange andre lande og helt essentielt for at sætte ind i tide med den rette behandling.

Michael Lynge Pedersen, Lægefaglig chef på Steno Diabetes Center Grønland

Læs mere om episode 11

Episode 12: Brugerbestemte diabetessamtaler

Mennesker med diabetes får det bedre i nyt brugerstyret forløb. Mennesker med type 1-diabetes bliver typisk indkaldt til en samtale med en læge eller diabetessygeplejerske. På Steno Diabetes Center i Aarhus har man undersøgt, hvilken effekt det har, når brugerne selv bestemmer, hvor ofte og hvordan man vil mødes med sin diabetesbehandler – samt hvad der skal tales om til møderne.

Annesofie Lunde Jensen, klinisk sygeplejespecialist og forsker på Steno Diabetes Center Aarhus

Læs mere om episode 12

 

Episode 1: Når nerverne bliver skadet - en snak med Johan Røikjær

Denne episode handler om diabetisk nerveskade - en ganske udbredt og til tider meget smertefuld senkomplikation, som både kan ramme mennesker med type 1- og type 2-diabetes. Nerveskaderne kan begynde med smerter, men de er oftest asymptomatiske og opdages derfor oftest sent. Der findes i dag ikke nogen effektiv behandling af dem, hvorfor forebyggelse er det vigtigste redskab.

Johan Røikjer, Læge og ph.d.-studerende i diabetes-neuropati ved Steno Diabetes Center Nordjylland

Episode 2: Ole Lindgård Dollerup om kosttilskud og diabetes

Kan kosttilskud være gavnligt for mennesker, som har diabetes, eller som befinder sig i risikozonen for at udvikle type 2-diabetes? I denne episode dykker vi ned i en undersøgelse af, om et bestemt kosttilskud kan minimere risikoen for, at midaldrende mænd, med mange af de karakteristika der kendetegner type 2-diabetes, udvikler sygdommen.

Ole Lindgård Dollerup, Diabeteslæge, -forsker og -underviser ved Steno Diabetes Center Aarhus

Episode 3: Signe Schmidt om diabetes-teknologi

En forskergruppe er i gang med at undersøge, om man ved hjælp af teknologi kan automatisere insulin og glukagon-dosering, så det kan blive lidt lettere at leve med diabetes. Et stabilt og nærnormalt blodsukkerniveau er med til at nedsætte risikoen for at udvikle senkomplikationer af diabetes. Når man har type 1-diabetes, kan det være svært at sikre, at man får den rette mængde insulin eller ved for lavt blodsukker glukagon.

Signe Schmidt, Læge ved Steno Diabetes Center Copenhagen

Episode 4: Kurt Højlund om højintensitetstræning og diabetes

Fysisk aktivitet er rigtig gavnligt i behandlingen af type 2-diabetes, men det er ikke altid nemt at finde tid og motivation til timelange træningspas uge efter uge. Desuden har nogle forskningsstudier vist tegn på, at mennesker med type 2-diabetes ikke får lige så meget ud af udholdenshedstræning som andre. Men hvad så med korte, intense træningspas? Giver det en samlet bedre effekt af fysisk træning for mennesker med type 2-diabetes at træne på den måde?

Kurt Højlund, Forskningschef, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Odense

Episode 5: Vicki Zabell om tværfaglig behandling af diabetes og psykisk sygdom

Der kan være rigeligt med udfordringer i en dagligdag for mennesker med diabetes. Men de udfordringer bliver ikke færre, hvis man samtidig kæmper med svær psykisk sygdom. Hvad er det der fylder i hverdagen hos mennesker, som kæmper med både fysisk og psykisk sygdom, og hvad efterlyser de fra behandlingssystemet?

Vicki Zabell, Sygeplejerske med en kandidat i sundhedsvidenskab og ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Sjælland

Episode 6: Nicklas Højgaard-Hesselund Rasmussen om fald, knogleskørhed og diabetes

I gennemsnit falder mennesker med diabetes oftere end den øvrige del af befolkningen - og oplever også flere knoglebrud som følge af fald. Så hvordan kan man kan nedsætte risikoen for fald, når man har type 1- eller type 2-diabetes?

Nicklas Højgaard-Hesselund Rasmussen, Læge og ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Nordjylland

Episode 7: Thomas Aagaard om diabetiske fodsår og fysisk træning

Diabetisk fodsår bliver typisk håndteret med aflastning, men en passiv livsstil kan medføre andre komplikationer. Denne episode dykker ned i et forskningsstudie, der undersøger om fysisk træning i virkeligheden kan være gavnligt for mennesker med diabetiske fodsår.

Thomas Aagaard, Fysioterapeut og ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Sjælland

Episode 8: Ulla Kampmann om insulinresistens under graviditet

Mange kvinder med diabetes oplever stigende insulinresistens under deres graviditet – altså en nedsat følsomhed for insulin. Men hvorfor udvikles insulinresistens? Er det et problem for mor eller for barn? Og hvad kan man få ud af at få større kontrol over denne insulinresistens?

Ulla Kampmann, Afdelingslæge på Steno Diabetes Center Aarhus og lektor ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet

Episode 9: Dorte Møller Jensen om mental sundhed og diabetes i graviditeten

Flere og flere kvinder får graviditetsdiabetes, og selv om de slipper af med den efter fødslen, er de i risiko for både at udvikle symptomer på stress, angst og depression og for at udvikle type 2-diabetes. Hvad er sammenhængen mellem graviditetsdiabetes og psykisk sygdom, og hvordan kan man hjælpe de berørte kvinder med at forebygge udviklingen af type 2-diabetes?

Dorte Møller Jensen, Klinisk professor og overlæge på Steno Diabetes Center Odense

Episode 10: Dan Grabowski om familiekassen

Når en i familien bliver diagnosticeret med type 2-diabetes, får det ikke kun stor betydning for den, som bliver diagnosticeret med sygdommen. Det får konsekvenser for alle familiemedlemmer, når nye vaner skal implementeres, og når en kronisk sygdom skal håndteres. For at en familie kan lande et godt sted i en forandret hverdag, er det en god idé at tale sammen. Men hvordan taler man sammen om de svære emner?

Dan Grabowski, Seniorforsker, ph.d. og teamleder på Steno Diabetes Center Copenhagen

APPFWU01V