Skip til primært indhold

Graviditet er vores vindue til sundhed i fremtiden

Professor og overlæge Dorte Møller Jensen er blevet udnævnt til programleder for Steno Diabetes Center Odenses strategiske forskningsområde ’graviditet og diabetes’.

Dorte Møller Jensen

Overlæge Dorte Møller Jensen. Foto: Rasmus Skarving

Dorte Møller Jensen har gennem en årrække, i tæt samarbejde med forskere fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D på OUH og øvrige nationale centre, udført omfattende kliniske studier af gravide med overvægt og diabetes, og hvilke konsekvenser dette har for både mødre og børn.

Ifølge Forskningsleder Kurt Højlund faldt valget af en programleder til forskningsområdet ’graviditet og diabetes’ helt naturligt på Dorte Møller Jensen.

- Dorte har mange års erfaring på dette forskningsområde. Hun har en høj tværfaglighed, særdeles gode samarbejdsevner, og så har hun en stærk international forskningsprofil. Dortes enestående og mangeårige indsats på forskningsområdet har haft afgørende betydning for etableringen af det stærke nationale netværk, som fremadrettet vil resultere i forskningsresultater af international høj klasse. Derfor var vi ikke et øjeblik i tvivl om, at Dorte er den rette til at besidde denne post.

Diabetes og fedme kan medføre graviditets- og fødselskomplikationer

Diabetes og fedme i graviditeten medfører betydelig øget risiko både for graviditets- og fødselskomplikationer samt langtidsfølger for kvinden og barnet i form af diabetes og andre risikofaktorer for hjertekarsygdom.

- Vores fremtidige forskning vil undersøge hvilke mekanismer, der ligger til grund for børnenes øgede risiko, at optimere screeningen for graviditetsdiabetes, samt at udvikle de bedst mulige forebyggelsesstrategier for både mor og barn i relation til senere udvikling af diabetes. Børnene har f.eks. selv større risiko for at udvikle diabetes, fedme og andre sygdomme senere i livet, udtaler Dorte Møller Jensen.

SDCO's forskning inden for graviditet og diabetes skal tage udgangspunkt i det allerede etablerede samarbejde med Endokrinologisk Afd. M og de tværfaglige teams for diabetes og graviditet på regionens fire fødesteder, som skaber grobund for fremtidige regionale forskningsprojekter og effektiv implementering af nye forskningsresultater på området.

- Vi ser frem til at videreudvikle dette og andre forskningsområder i samarbejde med vores Stenopartner sygehuse, andre SDC-forskergrupper og internationale samarbejdspartnere, siger Kurt Højlund.

Professortiltrædelsesseminar

Dorte Møller Jensen blev i maj 2018 klinisk professor ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU). Professoratet ligger inden for graviditet, diabetes og fedme ved forskningsenheden for SDCO og forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik. I den anledning er SDU vært for hendes tiltrædelsesseminar 23. november 2018 – alle interesserede er velkommen.

  • Arbejder som overlæge på SDCO og som klinisk professor på SDU
  • Vejleder for 8 ph.d.-studerende (heraf 5 afsluttede) og en række forskningsårsstuderende
  • Udnævnt til formand for det europæiske selskab DPSG (Diabetic  Pregnancy Study Group) ved DPSGs årsmøde 2018.
  • Medlem af Dansk Diabetes Akademis uddannelseskomité.
  • Gift med Henrik Møller Jensen, som underviser i musik og kor – sammen har de to børn på 18 og 22 år.
APPFWU02V