Skip til primært indhold

DD2 indgår samarbejde om national diabetesbiobank

Det nationale forskningsprojekt Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-diabetes (DD2), finansieret af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden via Steno Diabetes Center Odense, bliver en del af Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB)

Blodprøver

Foto: Rasmus Skarving

DD2, Danske Regioner og RBGB har indgået en aftale, hvor hver enkelt region forpligter sig til arbejde for at indrullere alle type-2 diabetespatienter i forskningsprojektet.

Det glæder lektor, programleder i DD2, Jens Steen Nielsen, der ser frem til et nationalt samarbejde, der i fremtiden sikrer, at forskerne får et meget større datagrundlag.

- Vi får rigtige gode forskningsmuligheder med den nye samarbejdsaftale. RBGB og regionerne får etableret en fælles national diabetesbiobank, som den første på kronikerområdet. Det er en helt unik mulighed for os forskere til at få adgang til en større mængde data, og det er et kvantespring for både os og RBGB på diabetesområdet, siger han i et interview til Dagens Medicin.

Udover regionernes bidrag til indrulleringen af alle diabetespatienter, er der også indgået aftale om, at alle praktiserende læger i fremtiden kan tilbyde nye type 2-diabetespatienter at deltage i forskningsprojektet. 

Tidligere barriere fjernet

Det har hidtil været frivilligt for patienter med type 2-diabetes at deltage i forskningsprojektet hos DD2 – og det er det fortsat, men med regionernes opfordring er det Jens Steen Nielsens forhåbning, at flere diabetespatienter vil tage imod tilbuddet.

Der har blandt andet være logistiske udfordringer omkring blodprøvetagningen, som har gjort det svært for de praktiserende læger at tilbyde deres patienter deltagelse i DD2. Det har tidligere skabt en barriere for, hvor mange patienter forskerne har kunnet indrullere i projektet og dermed, hvor meget data de har kunnet indsamle. Den barriere er nu væk med den nye aftale.

- Med det nye samarbejde er den barriere nu helt fjernet, og DD2 kan tilbydes i hele landet. Samarbejdet med regionerne og almen praksis er en unik mulighed, der gør, at vi for første gang kan få en national diabetes biobank, som er mindre selekteret og forhåbentlig mere komplet, end det førhen har været. Det åbner op for utrolig mange muligheder for forskningen, udtaler Jens.

Forventninger til det nye samarbejde

DD2, RBGB og Danske Regioner er fortsat i gang med at forhandle de præcise logistiske arbejdsopgaver, men ifølge Jens Steen Nielsen, vil detaljerne snart falde på plads, og han forventer, at det nye samarbejde vil være oppe at køre i det nye år.

- Vi er stadig i gang med at definere, hvordan det præcist skal foregå, men tanken er, at de praktiserende læger skal være med til at finde patienterne, informere dem om forskningsprojektet, tage blodprøver og sende dem til analyse hos de kliniske biokemiske afdelinger på sygehusene. RBGB sikrer, at vores prøver behandles i hele landet, og på den måde får vi et nationalt datagrundlag at gå ud fra i DD2, siger Jens.

Bedre og mere individualiseret behandling i fremtiden

I dag har DD2 data fra omkring 10.000 diabetespatienter. Jens Steen Nielsen har en forhåbning om, at det nye samarbejde vil kunne sikre data fra yderligere 10.000 diabetespatienter inden for de næste fem år.

- Vi drømmer om at få alle nydiagnosticeret type 2-diabetespatienter med i projektet, og det estimeres, at der vil være omkring 15.000 nye patienter hvert år. Realistisk håber vi, at kunne nå at få lidt under 10.000 nydiagnosticeret type 2-diabetespatienter med i projektet indenfor de næste fem år, siger han.

Målet med det nye samarbejde for forskerne i DD2 er, at kunne forbedre behandlingen og i fremtiden tilbyde patienterne en mere individualiseret behandling.

- Man vil potentielt kunne bruge setuppet til en mere individualiseret diagnostik af patienterne fra dag et gennem en blodprøve og de tilknyttede data. Med et større datagrundlag vil vi kunne undersøge mange flere aspekter af sygdommen mere sikkert, som hidtil ikke har været muligt. Det er med til at sikre patienterne en mere individualiserede behandling i fremtiden, som er målet med det her, afslutter han.

 

APPFWU02V