Skip til primært indhold

Stamcelleforskning kan være med til at påvise, hvordan man påvirker opbygningen af knogle- og fedtvæv udsat for knogleskader

Alexander Rauch, Adjunkt på Klinisk Insitut, SDU, Steno Diabetes Center Odense (SDCO) og Klinik for Molekylær Endokrinologisk Biologi (KMEB), modtager en bevilling på 2.8 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet Cellular TEAD1 activity as molecular gatekeeper of the osteoblast lineage.

Stamcelleforskning

Knogle er et meget dynamisk organ med hensyn til fornyelse af struktur, hvilket er med til at sikre vævets stand på trods af daglige små, smertefrie frakturer. Osteoblaster bygger knoglevæv ved at deponere og efterfølgende mineralisere kollagen. Osteoblaster stammer, ligesom fedtceller (adipocytter), fra mesenchymale stromale/stamceller (MSCs) der findes i knoglemarven.

Differentiering har længe været tillagt aktiveringen af celletypespecifikke transkriptionsfaktorer (TFs), der til gengæld tænder gener, der er vigtige for den endelige celletype. Det er for nyligt påvist, at op til 200 TFs, der allerede er aktive i stamcellerne, begrænser fedtcelledifferentieringen til fordel for osteoblastlinjen. TEAD1 er en af disse TFs. TFs binder til specifikke DNA-sekvenser, og mennesker med forskellig knogledensitet har ofte sekvensvariationer der hvor TEAD1 kan bindes.

Potentiale til at forbedre regenerative stamcelleterapier og knoglekvalitet 

Alexander Rauch vil med dette projekt demonstrere, at når TEAD1 fjernes specifikt i osteoblaster eller adipocytter, påvirker det opbygningen og/ eller homøostasen af både knogle- og fedtvæv, der udsættes for knogleskader eller overvægt in vivo.

Han foreslår, at den cellulære aktivitet af TEAD1 i knoglemarven kan være med til at forudsige det osteogene potentiale, og at celler med høj aktivitet forsvinder i patienter med alvorlig osteoporose (knogleskørhed).

Forståelsen for hvordan TEAD1-aktivitet i stamcellerne klargør osteoblastgener til hurtig aktivering, vil være med til at forbedre MSC-baserede regenerative terapier såvel som knoglekvalitet hos osteoporosepatienter.
 

APPFWU01V