Skip til primært indhold

Hvordan skal indsatsen for type 2-diabetes se ud i fremtiden?

SDCO har spurgt brugere og fagprofessionelle, hvordan indsatsen for type 2-diabetes bør se ud i fremtiden. Svarene fra spørgeundersøgelse og udviklingsdag skal bruges som inspiration til arbejdet hos SDCO med at udvikle indsatsen i tæt samarbejde med bl.a. kommuner og almen praksis.

SDCO havde forleden inviteret til udviklingsdag med fokus på fremtidsbilleder for type 2-diabetesindsatsen. Flere end 30 fagprofessionelle fra kommuner, almen praksis og sundhedssektoren mødtes i Odense for at debattere muligheder og udfordringer med repræsentanter fra SDCO. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Hvilke scenarier er der for behandlingen og udviklingen på området, når ressourcerne og antal hænder bliver færre i fremtiden? Det er et af de spørgsmål, projektet skal forsøge at finde svar og visioner for. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Deltagerne på udviklingsdagen fik både oplæg og mulighed for at komme med egne bud på løsninger. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Hvad drømmer du om, at personer med type 2-diabetes er i stand til om fem år? Eller hvordan ser virkeligheden ud for pårørende til mennesker, der lever med sygdommen, når vi ser ud i fremtiden, hvis det står til dig?

Det er nogle af de spørgsmål, man som bruger eller fagprofessionel har haft mulighed for at komme med dine egne drømme og håb for i en spørgeundersøgelse, Steno Diabetes Center Odense (SDCO) står bag. Resultaterne får direkte indvirken, da de skal bruges til inspiration i arbejdet med fremtidens indsats for type 2-diabetes hos SDCO.

Fem år er kort tid, når man ser på, hvor hurtigt udviklingen går på diabetesområdet, hvor ikke mindst teknologien flytter sig meget hurtigt. Men hvordan så du gerne, at behandlingen udvikler sig og mulighederne udvides for mennesker med type 2-diabetes de næste fem år?

Målet med undersøgelsen er at opstille en række visioner og drømme - som vi kalder for fremtidsbilleder - baseret på input og svar fra mennesker, der lever med diabetes, pårørende og andre, som enten arbejder med type 2-diabetes eller har det inde på livet i hverdagen.

- Brugere og pårørende er dem der ved mest om, hvad det vil sige at leve med type 2-diabetes. Vi kan kun få adgang til den erfaring og viden, når vi spørger brugerne. Vi håber derfor, at mange brugere og pårørende vil svare på spørgsmålene og hjælpe os med at sætte ord på, hvordan fremtidens type 2-diabetesindsats skal se ud, siger specialkonsulent hos SDCO Merete Brixen.

Udviklingsdag med fagprofessionelle

Samtidigt har SDCO netop stået bag en udviklingsdag, hvor 36 fagprofessionelle og enkelte brugere deltog. Målet var i samme forbindelse at sætte ord og billeder på, hvad der kan være af løsningsmodeller og muligheder for indsatsen på type 2-diabetes i en fremtid med færre hænder og ressourcer.

Deltagerne nåede bl.a. frem til følgende pointer for de fagprofessionelle på mødet: 

Programleder for det tværsektorielle arbejde, Arne Gaarn, og specialkonsulent Merete Brixen fra SDCO ser frem til at arbejde videre med de første fremtidsbilleder efter en vellykket udviklingsdag, som fandt sted på Scandic Hotel i Odense.

- Vi har fået et virkelig godt afsæt i dag for at bidrage til lave bæredygtige løsninger på diabetesområdet i de kommende år. Det lover godt for SDCO's samarbejde med almen praksis og kommuner om næste generation af løsninger, sagde Arne Gårn.

SDCO har brug for tydelige fremtidsbilleder af type 2-diabetesindsatsen i primærsektoren og tværsektorielt. Fremtidsbilleder, der tager højde for de store udfordringer, der vil presse sundhedsvæsenet i de kommende år.

Hos Steno Diabetes Center Odense arbejder vi hele tiden på at skabe det bedste liv med diabetes i samarbejde med mennesker, der lever med sygdommen, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle. I år gør vi status efter fem år med SDCO, og det markerer vi ved at spørge, hvilke håb og drømme du har til type 2-diabetesindsatsen.

Fakta:

APPFWU01V