Skip til primært indhold

Styrket digital patientkommunikation

Hvordan er brugernes digitale adfærd og hvilke ønsker har de til kommunikationen med SDCO?  

Formål

Formålet med anbefalingerne er at udvikle hvordan vi kommunikerer sammen med og til vores brugere digitalt. De er udarbejdet med brugerne og for SDCO og andre ambulatorier. 

Du kan læse om anbefalingerne og arbejdet bag her: 

Anbefalinger til en styrket digital kommunikation

Anbefalingerne

Anbefalingerne er udarbejdet ud fra brugernes nuværende digitale adfærd og deres forventninger til hvilke muligheder ambulatoriet har. Anbefalingerne er:

  1. Gør information søgbar
  2. Fokusér på specifik information
  3. Lad brugerne skrive ind
  4. Implementer selvbetjeningsløsning til book-selv 

Behovsundersøgelsen 

Projektet udsprang af ønsket om, at sikre at den digitale kommunikation som SDCO tilbyder er tidssvarende og svarer overens med brugernes behov. Herudover fra et ønske om, at nedbringe de ressourcer som bruges til at udarbejde og opdatere materialer til brugerne.

Projektet startede med en behovsundersøgelse centreret om de ønsker og behov, som brugerne har, med udgangspunkt i deres digitale adfærd. Fokus var på typen af kommunikation, information, format og platform for den digitale kommunikation med brugerne. 

42 brugere deltog i behovsundersøgelsen, som blev lavet både som workshop og som spørgeskemaundersøgelse.

SDCO´s Forum for Brugerinddragelse verificerede og gav deres inputs til resultaterne i en proces i efteråret 2023.

Implementering af anbefalingerne på SDCO

Anbefalingerne er rettesnore i projekter omkring digital kommunikation. Senest har ambulatoriet i Odense implementeret muligheden for at brugerne kan skrive ind og få svar - ligesom anbefaling 3 foreskriver. Er du bruger på SDCO, så kan du se hvordan du skriver til ambulatoriet her: Skriv til os i Mit Sygehus 

For yderligere information kontakt

Thea Lundsgaard Kingo

Ingeniør

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 20 55 71 48
APPFWU01V