Skip til primært indhold

Screeninger og svar på én og samme dag gør patienterne godt

Med Steno Diabetes Center Odenses supplerende behandlingsinitiativ ”sammedagskomplikationsscreening” er det målet at minimere antallet af alvorlige senkomplikationer hos patienter med diabetes

Optiker Martin Neumann Rasmussen foretager en øjenscreening som del af tilbuddet om sammedagsscreening for diabeteskomplikationer

Initiativet har været igang i lidt over et år og er blevet modtaget godt af både patienter og fagfolk. Tilbuddet kan dog blive endnu bedre, hvis det i højere grad skræddersys til den enkelte patients behov, mener læge.

Det kan være svært for nogle patienter med diabetes at få passet vigtige kontrolbesøg hos de eksperter, der skal sørge for, at deres sygdom ikke udvikler sig i en uheldig retning. Men et nyt initiativ på Steno Diabetes Center Odense (SDCO), der også gælder for regionens øvrige sygehuse, og som blev sat i gang for lidt over et år siden, skal gøre det mere overskueligt for patienterne at komme til de anbefalede screeninger. Samtidig er det målet, at initiativet på sigt skal mindske risikoen for at udvikle de senkomplikationer, som diabetes kan medføre.  

Initiativet, der kaldes, ”sammedagskomplikationsscreening”, betyder, at patienter med diabetes får tilbudt at få foretaget alle nødvendige screeningsundersøgelser og tillige få svar på disse, på én og samme dag. 

Overlæge på SDCO, Knud Yderstræde, er en af de læger, der tager imod patienter, som er indkaldt til ”sammedagsscreening”. Set fra hans stol er initiativet på mange måder et godt tiltag. 

-  Jeg hører mest positivt fra patienterne. Mange synes, at det er rart at få overstået det hele på en gang. Særligt dem, der kommer langvejs fra. For os som personale er der flere fordele ved initiativet. Blandt andet oplever vi, at der er færre udeblivelser. Og så er det en stor fordel for os, at vi får resultater fra blodprøver og urinprøver med det samme, idet vi så har et arbejdsredskab med helt friske data, siger han. 

Mere behovsorienteret tilbud

Når patienterne indkaldes til en ”sammedagsscreening”, får de oplyst, at de skal sætte to til to og en halv time af til den samlede screening. En screening, der indeholder øjendrypning og blodprøvetagning, screening for øjensygdom, screening for fodproblemer samt vejning og svar på undersøgelser hos en læge og/ eller en sygeplejerske. 

Noget af det, som Knud Yderstræde forestiller sig kunne gøre initiativet endnu bedre, er i højere grad at målrette det mod den enkelte patient. 

- Nogle af patienterne har i forvejen faste aftaler med for eksempel en øjenlæge eller en fodterapeut, og så kan det opleves som ”overkill” at være nødsaget til at tage imod hele ”sammedagspakken”. I fremtidens ambulatorium forestiller jeg mig, at man gør tilbuddet mere behovsorienteret. Vi får snart nogle generationer, der er meget teknologisk orienteret, og det vil være oplagt, at de selv kan gå ind og booke alt efter, hvilket behov de hver især har, siger han. 

Knud Yderstræde pointerer dog, at det samtidig er vigtigt at få gjort det endnu tydeligere, at ”Sammedagspakken” er en screeningspakke og ikke en behandlingspakke. 

- Der er nogle, der misforstår og tror, at tilbuddet gør det ud for behandling især på fodterapisiden. Men hvis man har behov for behandlinger for eksempel hos en øjenlæge, kan det ikke nytte, at man dropper disse og nøjes med at komme hos os hvert andet år. Vi arbejder lige nu på at få lavet en folder, hvori det oplyses, at vi screener, rådgiver og vejleder. Men at vi ikke behandler, siger han. 

Mange negligerer øjenproblemer

Behandler gør Martin Neuman Rasmussen heller ikke. Han er optiker på SDCO og laver øjenscreeningerne, når patienter er indkaldt til en ”sammedagspakke”. Også han har en positiv oplevelse af konceptet. 

- De fleste patienter fortæller mig, at de er glade for tilbuddet. Særligt dem, der stadig er på arbejdsmarkedet, fordi de ikke skal bede om fri flere dage, men nu kan få alt ordnet på én dag. I forhold til almindelige patienter er udeblivelsesprocenten hos ”sammedagsscreening-patienterne” kun det halve, vil jeg vurdere, så også i forhold dertil er initiativet en god idé, siger han.

Man ved fra forskningen, at jævnlige screeninger kan nedsætte de senkomplikationer, der er typiske for diabetes. Og når det handler om øjnene, er det særdeles vigtigt ikke at skippe rutinetjekkene, fortæller optikeren. 

- Mange tror, at de selv kan mærke, hvornår det er nødvendigt at få undersøgt øjnene. Men sådan er det desværre ikke. Når først man selv kan mærke, at synet svigter, er det allerede meget slemt og sværere at forebygge og behandle, siger Martin Neuman Rasmussen, der tror, at det særligt er lægesamtalen, der får patienterne til at møde op til ”sammedagsscreeningen”. 

- Mange patienter negligerer ofte øjenproblemer. Derimod kommer de som oftest, når de ved, de skal tale med en læge. Derfor er det fornuftigt at samle de to ting, og derfor tror jeg også, at vi med det her initiativ fanger nogle af de patienter, som ellers ville få senkomplikationer, siger han. 

Patient: Dejligt med hurtige prøvesvar

74-årige Ruth Jensen fra Sønderjylland, der har type 2-diabetes, har netop været til sin første ”sammedagsscreening” på SDCO. For hende var det altovervejende en god oplevelse. 

- Jeg fik indkaldelsen i min e-boks og accepterede med det samme. Jeg bor jo langt fra Odense og syntes, det lød rart, at jeg kunne få ordnet det hele på én gang. Det gik fint, men jeg synes også, at det var en lidt lang dag, siger hun. 

Undervejs oplevede Ruth Jensen lidt ventetid. Men ikke mere, end at det var tåleligt. Og især var hun glad for, at hun fik svar på sine prøver allerede samme dag. 

- Jeg havde været lidt spændt på at få tjekket mine øjne. Nogle gange har jeg syntes, at jeg så dårligt. Men det gør alle måske ind imellem. For der var ikke noget i vejen med mit syn. Det blev jeg glad for, og det var en stor lettelse for mig, at jeg ikke skulle tage hjem og vente flere dage på at få et svar, siger Ruth Jensen.

APPFWU01V