Skip til primært indhold

3.2 mio.kr. til udvikling af test, der kan vise sygdomsudvikling hos patienter under mistanke for virusinfektion

I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og firmaet ATE skal Knud Yderstræde, SDCO-overlæge og seniorforsker ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) på OUH, være med til at udvikle en ny metode til hurtig screening af virusinfektion.

Blodprøve

Projektet hedder "PRESORT – Cost-efficient pre-screening system for virus infections" og har modtaget knap 3,2 mio. kr fra Uddannelses- og Forskningsministeriets ekstraordinære fond til corona-relateret forskning og innovation.
 
Formålet med projektet er at udvikle en simpel og prisbillig test til øjeblikkelig og følsom påvisning af sygdomsudvikling for patienter under mistanke for virusinfektion – en 'point-of-care test' til tidlig forudsigelse før kontakt med hospitalet.

Testen baseres på en kombination af celletælling i blod og sporing af virus i spyt ved hjælp af nanoteknologi, og vil kunne give svar på infektion i løbet af få minutter. Løsningen skal udvikles på basis af en eksisterende prototype udviklet af firmaet ATE.
 
Ved hjælp af effektive testmetoder til tidlig detektion, vil kommende epidemier bedre kunne kvantificeres, hvilket øger muligheden for at udvikle sikre, epidemiologisk baserede prognoser for epidemiens spredning.
 
Projektet ledes af Professor Anders Kristensen fra DTU. OUH's rolle i projektet er at facilitere den kliniske proces. Til denne del er bevilget 1.25 mio. kroner af det samlede budget for projektet.
 
Projektet er startet og forventes at løbe frem til primo 2021 afhængig af pandemiens forløb.

Læs pressemeddelelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

APPFWU02V