Skip til primært indhold

Kommunale netværk og temamøder

I Region Syddanmark findes flere kommunale netværk og temamøder om diabetesarbejdet i de syddanske kommuner. Læs om dem her.

Dette netværk er for sundhedsprofessionelle, som arbejder med kommunal patientuddannelse og rehabilitering i de syddanske kommuner. I netværket er der fokus på erfaringsudveksling om patientuddannelse/rehabilitering, sundhedspædagogik, undervisning og ”den afklarende samtale".

Netværket afvikler følgende møder:

  • Årligt, virtuelt møde med oplæg og opdateringer fra projekter og mindre erfa-grupper
  • Årlig temadag med fokus på erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, nye værktøjer mm.

Netværket er opstået på initiativ fra de syddanske kommuner. SDCO sidder i planlægningsgruppen og bistår netværket med sekretariatsbetjening, koordinering og facilitering.

For yderligere information kontakt

Karina Vejrum Sørensen

Konsulent

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 21 29 27 61

Formålet med netværksmøderne er at klæde nøgle- og videnspersoner på diabetesområdet i de fynske kommuner på til at varetage og udfylde deres rolle bedst muligt. Det kan f.eks. være i form af kompetenceudvikling og opkvalificering i nyeste anbefalinger. Det er en faglig gruppe, der skal være med til at kvalitetssikre diabetesviden i kommunerne.

Deltageren på netværksmøderne er fortrinsvis ansat i kommunerne og skal have en koordinerende rolle i det kommunale diabetesarbejde.

Indhold på videns-og udviklingsmøder kan være:

  • Oplæg om den nyeste viden
  • Udarbejdelse af handplaner for de aktuelle emner
  • Udveksling af viden og erfaringer, f.eks. om insulin eller nye anbefalinger
  • Understøttelse af kompetenceudvikling i kommunerne - gruppen kan f.eks. undervise kolleger i egen kommune.

Netværket mødes to gange årligt til heldagsmøder.

SDCO indgår i netværket som facilitator og planlægger på møderne i tæt samarbejde med mødedeltagerne, bibringer ny viden og erfaringer og fungerer som understøttende sparringspartner for nøglepersonerne.

For yderligere information kontakt

Lisa Holm Rasmussen

Sygeplejerske

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 65 41 34 22
APPFWU02V