Skip til primært indhold

Dansk viden og erfaringer med type 1-diabetes skal hjælpe fattige lande

SDCO, WHO og en række internationale eksperter samarbejder om dansk hvidbog, der skal gavne i lande, som mangler viden om type 1-diabetes.

Anders Green og David Beran på SDCO i denne uge. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Anders Green og David Beran på SDCO i denne uge. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

David Beran og Anders Green, med ryggen til, har til sammen 70 års erfaring i arbejdet med diabetes. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

David Beran og Anders Green (med ryggen til) har tilsammen 70 års erfaring i arbejdet med diabetes. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Dansk viden og erfaringer med alt fra dataindsamling og økonomi til behandling inden for type 1-diabetes skal bruges som en form for roadmap for håndteringen af den kroniske sygdom i lav- og mellemindkomstlande.

Det er intentionen bag en hvidbog som overlæge og professor i klinisk epidemiologi Anders Green, SDCO, sammen med lektor og ph.d. David Beran fra universitet og hospitalet i Geneve i Schweiz og professor og forskningschef på SDCO, Kurt Højlund, er forfattere på.

Hvidbogen med titlen ”White book on Type 1 diabetes in Denmark” er i denne uge centrum for to dages workshop i Nyborg og Odense og skal efter planen være færdig næste forår.

Danmark er unik på området, fordi det er meget veldokumenteret, hvad der foregår i landet. Det fortæller David Beran, der er i Danmark for at deltage i konferencen på Hotel Sinatur i Nyborg og på SDCO i Odense over de to dage.

-  I langt størstedelen af verden har man langt fra den viden og data om type 1-diabetes, som I har i Danmark. Med hvidbogen er håbet, at vi kan levere et roadmap til brug og inspiration andre steder, siger David Beran, der er i Danmark for at deltage i konferencen på Hotel Sinatur i Nyborg og på Steno-centret i Odense over de to dage.

Ambitionen er at kortlægge type 1-diabetes i Danmark inden for samfundsøkonomi, behandling, udbredelse og dataindsamling i en hvidbog. Arbejdet har stået på i snart to år og er bl.a. finansieret af en bevilling fra Danish Diabetes Academy til lektor David Beran.

Han har arbejdet med diabetes i 20 år.

Fokus i Danmark og globalt

Første dag på Østfyn er der fokus på den danske model og den hvidbog, som stadig mangler nogle kapitler for at blive skrevet færdig, understreger Beran. Det skal ikke ske på workshoppen, hvor deltagerne dog skal levere en form for live peer-review og dermed korrektur og tilføjelser til det arbejde, som Green og Beran allerede har samlet i det omfattende værk.

Anders Green kan markere 50 års arbejde med diabetes næste år, hvor hvidbogen skal udkomme. Ifølge den erfarne overlæge kan erfaringerne fra Danmark ikke overføres direkte til andre lande. Til gengæld kan de vise vejen, så man prioriterer bedst muligt fra begyndelsen.

Danmark har en unik position i verden, hvad angår dataopsamling for diabetes. Vi har en række kilder til data, som bl.a. omfatter Landspatientregisteret, Lægemiddelregisteret, Dødsårsagsregisteret og Det Centrale Personregister, som man ikke råder over i mange andre lande. Desuden har vi cpr-systemet, som gør det muligt at sammenkoble den registerdata. Den form for viden kan ikke nødvendigvis kopieres i lavindkomstlande, men et samlet overblik over de danske erfaringer kan virke som inspiration og eksempler på løsninger, lyder det fra Anders Green.

- Det er vores bud på en slags samlet totalrapport – eller hvidbog – på den danske viden og de erfaringer, vi har med type 1’ere i Danmark. Du kan måske ikke kopiere vores data eller måde at gøre tingene på, men andre lande – som eksempelvis Indien eller lande i Afrika – kan bruge vores viden, når de skal beslutte, hvor de skal sætte ind eller i hvilken rækkefølge, siger Anders Green fra SDCO.

Ni millioner på verdensplan

I Danmark er der lige nu knap 30.000 personer med type 1-diabetes, mens der globalt er i omegnen af ni millioner.

Men dette tal er forbundet med stor usikkerhed, og det er et tal, som netop Green og Beran har arbejdet sammen om et finde frem til tidligere i et WHO-projekt.

- Der er lande, som Kina, hvor der er meget langt imellem personer, der får type 1-diabetes, så derfor bliver heller ikke altid behandlet eller registreret, at de dør af sygdommen, siger Anders Green, som understreger, at hvidbogen også kan løfte den danske diabetesindsats, når der bliver skabt et samlet overblik.

Foruden hvidbogen er planen også, at Anders Green og David Beran sammen med Kurt Højlund og andre kliniske forskere på SDCO skal udgive syv videnskabelige artikler baseret på arbejdet, som både WHO og Diabetesforeningen har været involveret i.

Fakta

  • David Beran, lektor, cand.scient., ph.d., fra University of Geneva og Geneva University Hospital, i Schweiz er sammen med overlæge og professor i klinisk epidemiologi Anders Green fra Steno Diabetes Center Odense (SDCO) hovedforfatter på en hvidbog - White book on Type 1 diabetes in Denmark - om type 1-diabetes i Danmark.
  • David Beran Har fået bevilget 244.500 kr. fra Danish Diabetes Academy til opgaven og et gæsteprofessorat.
  • Hvidbogen beskriver bl.a. byrden, samfundsøkonomi, dataopsamling, behandling og resultater for type 1-diabetes i Danmark.
  • I denne uge er der en to dages workshop i Nyborg og i Odense. Første dag er der fokus på de danske data og udarbejdelsen af hvidbogen. På andendagen sætter deltagerne fokus på, hvordan de danske erfaringer kan komme i spil internationalt.
  • Efter planen publiceres hvidbogen, som har involveret bl.a. Diabetesforeningen og WHO, i starten af 2023.
  • Type 1 diabetes er en autoimmun kompleks kronisk sygdom, hvor betacellerne ikke er i stand til at producere insulin. Sygdommen kræver en bred vifte af indsatser fra sundhedsvæsenet for at undgå udvikling af akutte såvel som kroniske komplikationer og reducere præmatur dødelighed. Type 1-diabetes udgør 5-10 procent af den samlede mængde diabetes-tilfælde.

Kilde: Danish Diabetes Academy

APPFWU01V