Skip til primært indhold

Den kompetente bruger

I projektet ”Den kompetente bruger” udvikles værktøjer, som skal understøtte mødet mellem mennesker med diabetes og sundhedsprofessionelle med udgangspunkt i begge parters kommunikative kompetencer.

Formål

At udvikle læringsforløb og redskaber til træning af de specifikke kommunikative kompetencer (primært hos brugerne og sekundært hos de sundhedsprofessionelle), der er særligt vigtige for at skabe en fælles dagsorden, og som er baseret på en patient-centreret og coachende tilgang til samtalen.

Indsats

Udvikling af læringsforløb og læringsredskaber for brugere og sundhedsprofessionelle vil foregå i et interaktivt forløb, der inkluderer følgende aktiviteter:

  1. Fælles indledende workshop for brugere og sundhedsprofessionelle. Formålet er at skabe det samme afsæt for viden og en fælles forståelse af emner som sårbarhed, en fælles dagsorden og den sundhedsprofessionelle som coach.
  2. Udvikling af læringsforløb for brugere. Dette forløb tager udgangspunkt i de behov og præferencer, der er afdækket i den indledende workshop, samt i eksisterende viden om den patientcentrerede samtale og refleksiv praksis.
  3. Udvikling af læringsmodul om en coachende tilgang til de sundhedsprofessionelle. Modulet vil være baseret på Calgary Cambridge Guiden (CC-guiden), som er den metode/model, der vil blive anvendt i forbindelse med den generelle kommunikationstræning på OUH, samt supplerende viden om coaching og en coachende tilgang til samtalen.
  4. Fælles afsluttende workshop for brugere og sundhedsprofessionelle. Formålet med denne workshop er at træne de nye færdigheder sammen, og at blive introduceret til at anvende feedback som redskab til fortsat læring.
  5. Udvikling af et læringsforløb til brugere med særlige udfordringer. Aktiviteten skal afdække, hvilke behov og præferencer brugere med særlige udfordringer har i forhold til at blive klædt på til samtalen med de sundhedsprofessionelle.

Målgruppe

Mennesker med diabetes og deres pårørende samt sundhedsprofessionelle

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem Center  for Forskning i Patientkommunikation (CFPK) og SDCO.

For yderligere information kontakt

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55

Mona Engdal Larsen

Sundhedsfaglig konsulent

SDCO - Stabssekretariatet


(+45) 30 52 83 67
APPFWU01V