Skip til primært indhold

Organisation

Steno Diabetes Center Odense er både en patientrelateret afdeling på Odense Universitetshospital og et regionalt udviklings- og videnscenter

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er driftsmæssigt forankret på Odense Universitetshospital og udgør samtidig et selvstændigt regionalt center med en bestyrelse, egen ledelse og eget budget.

Øverste ledelse udgøres af en centerdirektør, en klinisk ledelse, bestående af en klinikchef og en oversygeplejerske, en forskningschef og en sekretariats- og udviklingschef.

Bestyrelsen er sammensat  af medlemmer, der enten i kraft af sin stilling eller som repræsentant for en sektor har en central rolle i arbejdet med at styrke diabetesbehandlingen i Region Syddanmark.

Medlemmer af bestyrelsen:

 • Kurt Espersen, Koncerndirektør, Region Syddanmark (formand)
 • Jan Erik Henriksen, Centerdirektør, Steno Diabetes Center Odense (tilforordnet)
 • Thomas Larsen, Direktør, Sygehus Lillebælt
 • Eva Nielsen, Direktør, Sygehus Sønderjylland
 • Anne-Marie Bloch Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus 
 • Bjarne Dahler-Eriksen, Direktør, Odense Universitetshospital
 • Henrik Sillesen, Lægelig direktør (Medical Director), Novo Nordisk Fonden
 • Ole Skøtt, Dekan, Syddansk Universitet
 • Gitte Østergaard, Direktør, Ældre- og Handicap, Odense Kommune

Centeret er organiseret i følgende tre hovedområder, der hver rummer en række overordnede fagområder:

 • Klinik
 • Forskning
 • Stab
APPFWU02V