Skip til primært indhold

Økonomisk tilskud

Her kan du få information om forskellige muligheder for tilskud og hvor du kan læse mere om de enkelte tilskud

Har du diabetes kan det være en stor hjælp med økonomisk tilskud til f.eks. medicin, tandlæge, merudgift til kost mm. Nogle af udgifterne kan du også søge om hjælp til via Servicelovens § 100 (tilskud til merudgifter). For at få dækket merudgifter skal dine udgifter overstige et minimumsbeløb, som varierer fra år til år.

Muligheder for ansøgning om økonomisk tilskud og hjælpemidler

Der findes forskellige former for tilskud til din receptpligtige medicin.

Læs om medicintilskud hos Diabetesforeningen - Hjælp og støtte fra det offentlige 

Læs mere om reglerne for medicintilskud på Dig og sygesikringen: Hvem skal betale for din medicin? 

Du skal være opmærksom på, at der er visse undtagelser vedrørende støtte til merudgifter, hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark".

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark" og får alle dine medicinudgifter refunderet, kan du ikke regne medicinudgiften med i din merudgiftsberegning. Hvis du kun får delvis refusion fra sygeforsikringen, kan du dog medregne din egenbetaling.

Kronikertilskuddet gælder for personer, der køber medicin for mere end 19.851 kr. (2021) om året. Hvis du har store udgifter til medicin og får 100 % tilskud, kan du få en henstandsordning med dit apotek. Det betyder, at du hver måned betaler 1/12 af egenbetalingen på 4.270 kr. (2021) om året til apoteket. På den måde bliver egenbetalingen fordelt ligeligt over årets 12 måneder.

Ordningen hedder "Henstandsordning for kronisk syge" og er gratis for dig. Kontakt dit lokale apotek for at høre mere om ordningen eller læs apotekets information om egenbetaling

Kan du få tilskud til tandlægebehandling?

Når du har diabetes, kan det påvirke dine tænder og tandkød. Det er derfor vigtigt, at du sørger for regelmæssige besøg hos tandlægen. Din tandlæge kan vurdere, om du kan få tilskud til behandlingen.

Læs mere om hjælp og støtte til tandlægebehandling på Diabetesforeningens hjemmeside og på Mit Sygehus.

 

 

Alle personer med diabetes er i risiko for at få problemer med fødderne. Det skyldes blandt andet nedsat følesans og blodomløb i fødderne. Når du har diabetes, kan du derfor få tilskud til fodterapi. Du får henvisningen fra din egen læge eller fra det sted, hvor du går til kontrol med din diabetes.

Læs mere om tilskud til fodterapi i Mit Sygehus

Se også hvordan du passer bedst muligt på dine fødder

På Helbredsprofilen ligger der en række film med information om og gode råd til pleje af fødder

 

Der kan være ekstra udgifter i forbindelse med kosten, når du har diabetes. Der kan ydes tilskud til merudgifter til diabeteskosten og hurtigtvirkende kulhydrater – f.eks. juice og druesukker. 

Der er ingen facitliste over, hvilke udgifter du kan få dækket. Kommunen laver en individuel og konkret vurdering ud fra Servicelovens §100.

www.Borger.dk kan du søge information om støtte til nødvendige merudgifter.

 

Når du har diabetes, er der nogle helt basale ting som er nødvendige for dig, f.eks. ketonstrimler, testmateriale til måling af blodsukker og indlæg til dine sko.

På Diabetesforeningens hjemmeside kan du læse om de hjælpemidler som du kan få tilskud til jf. Servicelovens §112 

APPFWU01V