Skip til primært indhold

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg involverer brugere med særlige udfordringer?

Denne guide handler om, hvordan du kan involvere brugere med særlig udfordringer i udvikling og planlægning af nye tilbud, projekter, brugerråd eller i andre sammenhænge, hvor du ønsker at trække på brugeres viden og erfaringer som grundlag for forbedring af sundhedsvæsenet. Du kan også bruge rådene i den individuelle samtale med en bruger med særlige udfordringer

Denne guide er primært henvendt til sundhedsprofessionelle, men kan også læses af andre fagpersoner og brugere.
Guiden er fremkommet og kvalificeret gennem interviews og input fra brugere og sundhedsprofessionelle m.fl.

Guidens formål

Guiden er et forsøg på at imødekomme nogle af de udfordringer som mange sundhedsprofessionelle, projektledere, forskere m.fl. oplever i forbindelse med inddragelse af brugere med særlige udfordringer.  

Særlige udfordringer kan bl.a. være: psykisk sygdom, flere samtidige sygdomme, handicap, misbrug eller etnisk minoritetsbaggrund. Det skal understreges, at brugere ikke nødvendigvis har behov for særlige hensyn, fordi de har en eller flere af ovenstående udfordringer ud over deres diabetes.

Guiden er udformet som råd fra brugerne. Rådene handler om, hvordan du kan involvere brugere med særlige udfordringer i udvikling og planlægning af nye tilbud, projekter, brugerråd eller i andre sammenhænge, hvor du ønsker at trække på brugernes viden og erfaringer som grundlag for forbedring af sundhedsvæsenet. Du kan også bruge rådene i den individuelle samtale med en bruger.

Brugernes råd til dig som sundhedsprofessionel

 • Vi brugere er, som folk er flest – unikke. Mød mig som den person, jeg er foran dig og ikke, hvad du læser i min journal
 • Vær bevidst om din forforståelse af mig i vores møde – jeg kan have dårlige oplevelser med i bagagen, som gør mig forbeholden og skeptisk
 • Tag mig alvorligt - ligesom du ville med andre. Der findes mange fordomme om, hvad jeg kan – lad tvivlen komme mig til gode
 • En god relation kan modvirke, at jeg ikke melder afbud eller ikke dukker op
 • Rekruttering tager tid! Overvej løbende rekruttering, da andres historier kan afmystificere og motivere mig til at deltage
 • Bevæg dig ud i mit nærmiljø. I gode perioder kan jeg godt komme til dig – hvis det er nemt for mig. I svære perioder skal du komme til mig
 • Brug alternative platforme i rekrutteringen. Sociale medier, lukkede grupper online, terapigrupper, fysiske opslag på samlingssteder, brochurer til personale
  • Opslag: Dine oplysninger skal være synlige (mail/nummer). Beskriv formål, sted ift. transportmuligheder, evt. forplejning, honorering, plan for dagen, evt. pårørende/ledsager. Fordel: Opslag giver mig ro til at beslutte mig. Ulempe: Jeg skal aktivt initiere kontakt
  • Mail/sms/opkald: Start med mail, mail har en tryg distance – lad mig initiere sms/opkald. Send en sms, inden du ringer. Jeg besvarer ikke ukendt nummer
  • Gennem personale: De kan sige god for dig, hvilket kan gøre det mere trygt for mig at deltage
 • Vær fleksibel omkring mødested, tidspunkt, aflysning/udsættelse, pårørende og metoder der arbejdes med
 • Planlæg pauser. I møder/workshops med varighed af mere end 45 minutter skal du planlægge pauser. Spørg mig løbende, hvad mit behov for pauser er
 • Overvej gruppestørrelsen. Er jeg i en dårlig periode, vil jeg foretrække en gruppe på 2-3 personer, måske 1:1. Er jeg i en god periode, kan en gruppe på 4-7 personer være okay. Undgå altid grupper med mere end 10 personer inkl. dig selv
 • Skab genkendelighed, kontinuitet og tryghed. Brug de samme fagpersoner, og investér tid og energi i relationen
 • Brug af tolk. Hvis der er behov for en videotolk til et gruppemøde, vil jeg foretrække et fysisk møde. Spørg efter en erfaren videotolk. Afstem rammer og forventninger med tolken inden mødet starter
 • Afstem forventninger og afdæk, hvad der fylder hos mig i min hverdag
 • Fortæl mig om projektets fremgang, og hvad mit bidrag bliver brugt til
 • Tag stilling til honorering for mit bidrag og deltagelse. Anerkendelse betyder meget for mig, og giver mig lyst til at deltage en anden gang
 • Tænk det sociale ind i projektet for os brugere. Giv plads til, at vi netværker og bruger projektet som en måde at komme ud på

Hvad siger brugerne?

 • ”Tillid og relation er altafgørende”
 • ”Du møder mig, ikke min journal – mød mig derfor ikke med fordomme og stigmatisering”
 • ”Tal med mig, som du ville tale med andre brugere, som ikke har særlige udfordringer. Tag kun de hensyn, som du ville med alle andre mennesker – er du i tvivl, om jeg har behov for hensyn, så spørg mig. Hellere du spørger, end du antager på mine vegne – det kan føles nedværdigende”

For yderligere sparring kontakt

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55
APPFWU02V