Skip til primært indhold

SDCO søger deltagere til forløb om mental trivsel

Kan et online psykologisk forløb hjælpe personer med type 1-diabetes til bedre mental trivsel? Det vil vi gerne undersøge i Steno Diabetes Center Odense i løbet af 2024 og søger derfor 40 deltagere, som kan være med i forløbet.

Studiets formål:

Vi vil undersøge, om et psykologdrevet onlineforløb til voksne med type 1-diabetes kan reducere diabetes-stress og forbedre den mentale trivsel med diabetes.

Du kan deltage i studiet, hvis du 

  • Har diabetes-stress (se nedenfor)
  • Har haft type 1-diabetes i mindst 12 måneder
  • Er i behandling på Steno Diabetes Center Odense
  • Er fyldt 30 år  

I alt skal 40 personer deltage i forsøget. Halvdelen bliver tilbudt onlineforløbet, mens den anden halvdel får et individuelt forløb ved en psykolog. Forløbet er beskrevet nærmere nedenfor.

Alle deltagere gennemgår indledningsvist en visitationssamtale med en psykolog og udfylder et spørgeskema.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du vil vide mere om studiet eller ønsker at deltage, er du meget velkommen til at kontakte

Projektleder Christina Maar Andersen på tlf. 23 84 88 94.

Læg gerne en besked på telefonsvareren, hvis hun ikke kan besvare dit opkald, så vender hun hurtigst muligt tilbage til dig.

Hvad er diabetes-stress?

Det er helt almindeligt at opleve negative følelser og reaktioner på at leve med diabetes, men oplever man store belastninger over længere tid, kan der være tale om diabetes-stress. Diabetes-stress kan medføre vrede og tristhed, ligesom det kan påvirke ens overskud negativt og skabe en følelse af modløshed. Diabetes-stress er ikke en diagnose men en forventelig reaktion på de belastninger og bekymringer, der kan opstå, når man lever et liv med diabetes.

Studiets metode og tilrettelæggelse:

I studiet vil vi sammenligne to forløb for at undersøge effekten af et onlineforløb

 

Onlineforløbet (Diabetes – Ro og balance) er et psykologisk forløb, som baserer sig på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og kognitiv adfærdsterapi.

Forløbet består af syv obligatoriske trin og fire valgfrie trin. Selve forløbet foregår online (på tablet, smartphone eller PC) via et tekstbaseret selvhjælpsprogram med skriftlig støtte af en psykolog fra SDCO.

I forløbet vil der både være tekst, videoer, lydfiler og øvelser, som man arbejder med. Hvis man undervejs i forløbet har behov for støtte eller har spørgsmål, kan man kontakte psykologen, man har tilknyttet sit forløb.

Som deltager skal man arbejde med et trin om ugen, og forløbet varer i alt ca. tre måneder. Herefter vil man have adgang til onlineforløbet i yderligere tre måneder.

Online forløb

I det individuelle forløb modtager man individuelle psykologsamtaler med en psykolog fra SDCO.

Forløbet er også her baseret på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og kognitiv adfærdsterapi.

Forløbet kan foregå via telefon, video eller ved fysisk fremmøde, alt efter hvad man ønsker og har behov for. Forløbet varer ca. tre måneder.

hjælp at hente

Studiet er tilrettelagt som et lodtrækningsstudie. Det betyder, at man som deltager placeres tilfældigt enten i et onlineforløb eller bliver tilbudt individuelle psykologsamtaler. Du vil altså ikke selv kunne vælge, hvilket forløb du bliver tilbudt som del af studiet.

Spørgsmål og svar

For at deltage, skal du 

  • have diabetes-stress
  • have haft type 1-diabetes i mindst 12 måneder
  • være i behandling på Steno Diabetes Center Odense
  • være fyldt 30 år  

Derudover forventer vi, at du

  • besvarer et spørgeskema, når forløbet er færdigt og tre måneder efter endt forløb
  • uploader dine sensordata ved forløbets start og igen ved afslutningen af forløbet, hvis du bruger sensor til at måle dit blodsukker

Forløbet har ingen betydning for din behandling og øvrige aftaler hos SDCO.

 

Studiet skal bidrage med viden om, hvorvidt onlineforløbet kan mindske diabetes-stress hos personer med type 1-diabetes. Det forventes, at deltagere i begge forløb vil drage nytte af de redskaber og strategier, de lærer i forløbet.

Generelt vurderes de to forløb at være meget sikre uden nogen kendte bivirkninger. Dog skal du være opmærksom på, at du især i starten både kan opleve at blive mere træt og i dårligere humør, når du begynder at arbejde med udfordringer ved livet med diabetes. Dette kan skyldes, at man arbejder med det, der er svært frem for at holde det på afstand, og det kan i starten godt føles som en forværring.

Dine oplysninger og besvarelser (fra spørgeskema) vil blive behandlet fortroligt, og du er sikret anonymitet i de endelige offentliggørelser af resultaterne. Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen overholdes. Hvis du giver samtykke til at deltage i studiet, betyder det, at forskningsteamet får adgang til relevante helbredsoplysninger i din patientjournal for at kunne gennemføre, overvåge, validere og kontrollere studiet.

Studiet er anmeldt til dataforordningen 22/57849 og er vurderet af Videnskabsetisk komite i Region Hovedstaden, Journal-nr.: S-20222000 - 107.

Det er frivilligt at deltage. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. Det vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

I sjældne tilfælde kan du blive trukket ud af studiet. Det kan eksempelvis forekomme, hvis du oplever andre medicinske eller psykiske tilstande, hvor det ikke vurderes forsvarligt at fortsætte.

Studiet er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Odense og Center for Digital Psykiatri (Internetpsykiatrien)

Arbejdsgruppen på Steno Diabetes Center Odense (SDCO):

Projektleder, psykolog Christina Maar Andersen, SDCO

Lektor, klinisk sygeplejeforsker Mette Juel Rothmann, SDCO

Psykolog Julie Drotner Mouritsen, SDCO

Professor Frans Pouwer, SDCO, SDU

Faglig leder for sundhedsteknologi Johan Rasmusen, SDCO

Konsulent Paula Wibroe Leth, SDCO

Sygeplejerske Anne Sophie Mathiesen, SDCO, Rigshospitalet

 

Arbejdsgruppe på Center for Digital Psykiatri (CEDIP):

Civilingeniør Thomas Lambertsen Binzer, CEDIP

Lektor Kim Mathiasen, CEDIP, SDU

Konsulent Alberthe Møller, CEDIP

Grafiker Nicolai Drejer Walther, CEDIP

APPFWU02V