Skip til primært indhold

Registerforskning

Her kan du læse om et registerforskningsprojekt inden for diabetes, herunder projektets formål, målgruppe og samarbejdspartnere

Projekttitel

Forskningsprojekt om demografiske, sociale og økonomiske, helbredsmæssige samt behandlingsmæssige forhold blandt personer med diabetes i perioden 2008-2018

Resumé

Det overordnede formål med forskningsprojektet er at belyse forskellige karakteristika ved personer med type 1- eller type 2-diabetes og i den forbindelse at identificere særligt sårbare grupper relateret til udvikling af type 2-diabetes.

Der er et behov for at få et mere detaljeret billede af karakteristika ved diabetes populationen på tværs af diabetes type og behandlingsmønstre på tværs af sektorer. Forskningsprojektet kobler en lang række af data fra danske registre.

Formål

Formålet med analysen er, at beskrive de demografiske, sociale, økonomiske og helbredsmæssige forhold blandt personer med diabetes, som bor i Region Sjælland og i Region Syddanmark.

Indsats

SDCS, SDCO, SIF og SDCC har samarbejdet om at kortlægge populationen med diabetes på nationalt, regionalt og kommunalt niveau

Målgruppe

Personer på tværs af sektorer med interesse i en kortlægning af diabetes populationen i Region Syddanmark, fx kommunale aktører på forebyggelsesområdet

Samarbejde

Undersøgelsen er en del af et registerforskningssamarbejde mellem Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS), Steno Diabetes Center Odense (SDCO), Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Projektet er startet hos og koordineres af Steno Diabetes Center Sjælland, som også har stået for datakoblingen mellem de forskellige registre og er dataejere.

Mere info

Se rapporten via link nedenfor (åbner i nyt vindue)

Kontakt

Martin Rasmussen

Forsker

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 23 81 87 77
APPFWU01V