Skip til primært indhold

- Det handler om at lave ændringer små skridt ad gangen

Nyborg Kommune har åbnet en sundhedscafé målrettet de borgere, som har brug for særlig hjælp og støtte til at håndtere deres kroniske sygdom. Sundhedscaféen er en del af ”Sammen om særlig støtte”, et projekt mellem Steno Diabetes Center Odense og fire syddanske kommuner. Projektet skal styrke og systematisere tilbuddet til de borgere med type 2-diabetes, som har psykiske eller sociale udfordringer.

Joeanna Eggertsen (th.) er sygeplejerske og bostøttemedarbejder i socialpsykiatrien i Nyborg Kommune. Sammen med sine to kollegaer Ditte Andreasen, fysioterapeut, og Marlene Christensen, sygeplejerske, står hun bag en sundhedscafé i Nyborg målrettet de borgere, som har brug for særlig hjælp og støtte til at håndtere deres kroniske sygdom. Foto: Vibeke Toft-Nielsen

Joeanna Eggertsen (th.) er sygeplejerske og bostøttemedarbejder i socialpsykiatrien i Nyborg Kommune. Sammen med sine to kollegaer Ditte Andreasen, fysioterapeut, og Marlene Christensen, sygeplejerske, står hun bag en sundhedscafé i Nyborg målrettet de borgere, som har brug for særlig hjælp og støtte til at håndtere deres kroniske sygdom. Foto: Vibeke Toft-Nielsen

- Eeeeejjjjj, hvor er det dejligt at se dig!

Joeanna Eggertsen er sygeplejerske og bostøttemedarbejder i socialpsykiatrien og ansvarlig for dagens sundhedscafé på Vestervold i Nyborg. Hun smiler hen til en kvinde, der er på vej ind af døren.

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige det samme om dig, griner kvinden og nikker til de andre fremmødte.

Tonen er uformel og afslappet. Det er helt tydeligt, at caféen er et trygt sted at være, hvor alle bliver taget imod med åbne arme. Sådan skal det være, og der bliver brugt lang tid på hyggesnak, før dagens oplæg om diabetes går i gang. De snakker om efterårsvejret. Om arbejde. Hvor man kan købe produkter med Fuldkornsmærket, og hvornår Aldi mon lukker. Og så det, der rumsterer derhjemme.

- Jeg kæmper lidt med motionen for tiden. Jeg ved godt, at jeg burde komme af sted, men det kører ikke for godt oppe i hovedet for tiden, fortæller en mand, der har sat sig i hjørnet.

De andre lytter interesserede. 

Ingen skal stå alene

Nyborg Kommune åbnede dets første sundhedscafé den 15. august 2023, og temaerne varierer fra gang til gang. I caféen er der også stillet et bord frem med brochurer om mange af kommunens både individuelle og gruppebaserede tilbud.

Caféerne er et forsøg på at skabe ro og bygge bro mellem socialområdet og sundhedsområdet i kommunen.

- Vi henvender os til den gruppe af borgere, som oplever, at det er svært at være en del af det etablerede sundhedsvæsen. Det kan være på grund af såvel sociale som psykiske udfordringer. Håbet er, at de får oplevelsen af ikke at være alene. At vi kan rumme deres udfordringer, og at der også er et tilbud til dem, fortæller Joeanna Eggertsen.

Sammen med Ditte Andreasen, fysioterapeut i Træning og Sundhedsfremme i Nyborg Kommune, og sygeplejerske Marlene Christensen fra samme afdeling udgør de tre en såkaldt ”diabetestrio”. De ses hver uge og har møder om sundhedscaféen hver 4. uge.

- Her diskuterer vi, hvad indholdet skal være, og hvordan vi opsporer de borgere, som allerede har diabetes, eller som kan være i risiko for at udvikle sygdommen. Og så taler vi om, hvordan vi får dem til at dukke op. For mange af disse mennesker kan det være en kæmpe overvindelse bare at komme ud af døren. Nogle af dem kommer slet ikke, medmindre de kan få en bostøttemedarbejder med, fortæller Ditte Andreasen.

Marlene Christensen supplerer:

- Når de så er her, så handler det om at skabe et trygt rum. Det er derfor, vi bruger rigtig meget tid på ”smalltalk”. Først derefter forsøger vi i fællesskab at finde en måde at få indlagt lidt sundere madvaner eller lidt mere motion i hverdagen. Det handler om at lave ændringer små skridt ad gangen, fortæller hun.

Forebyggelse af senkomplikationer

Det er fysioterapeut Ditte Andreasen, som står for dagens oplæg om diabetes. Først fortæller hun deltagerne om, hvad diabetes er, og hvad forskellen er på type 1-diabetes og type 2-diabetes. Herefter gennemgår hun de forskellige risici for senkomplikationer, og hvorfor det er vigtigt løbende at få målt blodtryk og blodsukker samt tjekket øjne, tænder og fødder.

Hun fortæller også lidt om kost og motion.

- Det er rigtig vigtigt, at man varierer sine bevægelser i løbet af dagen.

En mand rækker hånden op.

- Tæller turen fra sofaen og ud til køleskabet som motion?

Alle griner.

Bedre adgang til tilbud

Sundhedscaféen i Nyborg er etableret som en del af det treårige projekt ”Sammen om særlig støtte”, som Steno Diabetes Center Odense (SDCO) og de fire syddanske kommuner; Nyborg, Varde, Sønderborg og Kolding Kommune står bag.

Specialkonsulent Merete Brixen fra SDCO er projektleder og står sammen med konsulent Marie Højsager Varinsky for at drive og evaluere projektet.

- Vores forundersøgelse viser, at det kan være rigtig svært for borgere med sociale eller psykiske udfordringer at finde og få gavn af de standardiserede sundhedstilbud i kommuner, for eksempel patientuddannelse, fortæller Merete Brixen. 

Projektets formål er at udvikle en række værktøjer, som kommunerne kan bruge til at styrke og systematisere deres tilbud til de borgere med type 2-diabetes, som også har sociale eller psykiske udfordringer. Omdrejningspunktet for den styrkede indsats er etablering af en ”diabetesduo” eller ”diabetestrio”, som også er etableret i Nyborg Kommune. Duoen eller trioen består typisk af en sygeplejerske fra kommunen og en socialfaglig medarbejder fra socialpsykiatrien. De indgår i et samarbejde om at nå ud til de borgere med type 2-diabetes, som har psykiske eller sociale udfordringer.

- Vi tror rigtig meget på, at et styrket samarbejde mellem sundheds- og socialområdet kan gøre en forskel for de borgere, hvis udfordringer ikke kan afgrænses til ét fagområde i kommunen. De sundhedsfaglige medarbejdere har stor viden om sygdom og sundhedspædagogik, og sammen med de socialfaglige medarbejderes stærke pædagogiske kompetencer og indblik i borgerens samlede situation giver det langt bedre forudsætninger for en helhedsorienteret støtteindsats, siger Merete Brixen.

 

Fakta om projekt ”Sammen om særlig støtte”

APPFWU01V