Skip til primært indhold

Face-it: Et livsstilsprojekt for kvinder med graviditetsdiabetes

Kvinder med graviditetsdiabetes har en stor risiko for at få type 2-diabetes senere i livet. I Face-it tilbyder sundhedsplejersker i projektkommunerne derfor vejledning til kvinderne og deres familier for at fremme sunde vaner efter fødslen.

Formål

Formålet er at forebygge type 2-diabetes og øge livskvaliteten i familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes.

Indsats

Indsatsen består af et tilbud til kvinder med graviditetsdiabetes og deres familier. Familierne vejledes i at fremme sunde mad- og bevægelsesvaner. Vejledningen foretages af en sundhedsplejerske og foregår på to måder:

  • Op til tre besøg af sundhedsplejersken hos familien
  • Gennem en app, hvor familierne kan registrere oplysninger om deres vaner og få svar fra sundhedsplejersken

Face-it er et forskningsprojekt, hvor det undersøges, om indsatsen fremmer sunde vaner og forebygger type 2-diabetes. Derfor modtager kvinderne en sundhedsundersøgelse nogle uger efter fødslen og ca. 1 år efter.

Deltagerne fordeles i 2 grupper:

  1. En gruppe, der modtager vejledningen om sunde vaner i familien
  2. En gruppe, der ikke får dette tilbud, men som har den normale kontakt til sundhedsplejersken. Her er fokus alene på barnet og ikke på familiens vaner

Målgruppe

Kvinder med graviditetsdiabetes og deres familier.

Samarbejde

Face-it er et samarbejde mellem Odense Kommune, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Aarhus[MHV2] .

Mere info

Du kan læse mere på projektets hjemmeside

For yderligere information kontakt

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 51 71 82 81
APPFWU01V