Skip til primært indhold

Hvem spiller hvilke roller på diabetesområdet i Region Syddanmark?

Diabetes håndteres mange steder i sundhedsvæsenet – en koordineret indsats er vigtig. Læs om rollefordelingen herunder.

I Region Syddanmark er opgaverne inden for behandling og håndtering af diabetes fordelt på flere aktører. Blandt aktørerne er almen praksis, kommuner, sygehuse, fodterapeuter og apoteker - en koordineret indsats mellem aktørerne er vigtig for at kunne give den bedst mulige behandling og støtte til mennesker med diabetes.

Rammerne for diabetesindsatsen på tværs af aktører er beskrevet i ”Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes”. Her finder du beskrivelser af, hvem, der gør hvad og rammerne for samarbejde og kommunikation mellem parterne.

For yderligere information kontakt

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 71 82 81
APPFWU01V