Skip til primært indhold

SDCO’s patientuddannelse er nu tilgængelig for alle kommuner i landet

Mennesker i hele Danmark med type 2-diabetes kan nu få viden og værktøjer til at få et godt liv med sygdommen. Steno Diabetes Center Odense (SDCO) står klar til at udbrede det kommunale patientuddannelseskoncept Lev Livet, som har været afprøvet i fem sydvestjyske kommuner. Konceptet blev sidste år tildelt Diabetesforeningens Handlingspris.

Projektleder Leif Staal Andersen fra SDCO er klar til at udbrede patientuddannelseskonceptet Lev Livet til kommuner over hele landet. Foto: Rune Skeel-Gjørling

Projektleder Leif Staal Andersen fra SDCO er klar til at udbrede patientuddannelseskonceptet Lev Livet til kommuner over hele landet. Foto: Rune Skeel-Gjørling

Kommunerne kan kontakte deres regionale Steno-center eller Steno Diabetes Center Odense for at høre mere om konceptet og de lokale muligheder for støtte til implementering, fortæller projektleder Leif Staal Andersen. Foto: Rune Skeel-Gjørling

Kommunerne kan kontakte deres regionale Steno-center eller Steno Diabetes Center Odense for at høre mere om konceptet og de lokale muligheder for støtte til implementering, fortæller projektleder Leif Staal Andersen. Foto: Rune Skeel-Gjørling

Fra i dag bliver patientuddannelseskonceptet ”Lev livet” tilgængeligt for samtlige kommuner og deres borgere.

Det betyder, at alle de kommuner, som er interesserede i at tilbyde patientuddannelsen til deres borgere med type 2-diabetes, nu har mulighed for at få konceptet.

Det fortæller Leif Staal Andersen, projektleder på Steno Diabetes Center Odense, som har udviklet konceptet i et samarbejde med Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø Kommune.

- I Region Syddanmark har 13 af de resterende 17 kommuner vist interesse for patientuddannelsen og deltager i et informationsmøde, hvor vi lancerer det færdige koncept. Vi ved også, at der er stor interesse fra kommuner andre steder i landet. 10 ud af 11 kommuner i Region Nordjylland har bedt om at få undervisningsmaterialet tilsendt, og vi har også lovet at sende til både Grønland og Færøerne. Vi har store forhåbninger om, at det kommer bredt ud i Danmark, fortæller han.

Undersøgelser fra bl.a. Viden for Velfærd (VIVE) - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har vist, at mange mennesker med type 2-diabetes oplever at stå alene med sygdommen uden den nødvendige støtte og vejledning. Lev Livet er et godt bud på, hvordan kommunerne kan tilbyde borgerne denne støtte.

Ensartet tilbud til borgere med type 2-diabetes

”Lev livet” blev udviklet i 2018-2020 med henblik på at skabe et mere ensartet tilbud på tværs af kommunegrænser til borgere med type 2-diabetes. Det er baseret på indhold fra tidligere patientuddannelseskoncepter, erfaringer og input fra en lang række kommuner og flere nye øvelser med særligt fokus på madområdet.

Materialerne er prøvet af i de fem sydvestjyske samarbejdskommuner, hvorefter hele konceptet er blevet evalueret og tilpasset. I Esbjerg, Billund, Vejen og Varde har man valgt at fortsætte med at tilbyde patientuddannelsen til borgerne med type 2-diabetes.

Det unikke ved konceptet er, at det kan tilpasses lokalt alt efter ressourcer og deltagersammensætning i undervisningen.

- De enkelte kommuner kan kontakte deres regionale Steno-center eller Steno Diabetes Center Odense for at høre mere om konceptet og de lokale muligheder for støtte til implementering, fortæller Leif Staal Andersen.

Kontaktinformation kan ses på www.levlivet.online

Hvis alt går vel, kommer undervisningsmaterialerne borgerne til gavn allerede efter sommerferien.

Handlingspris 2022

Konceptet blev i september tildelt Diabetesforeningens Handlingspris 2022 med begrundelsen, at det er ”en nyskabende patientuddannelse, der krydser fag- og kommunegrænser og løfter patienter med type 2-diabetes”.

Fra dommerkomitéen lød det blandt andet:

– Jeg er imponeret over, at det er lykkedes at skabe en stærk organisatorisk ramme bag en patientuddannelse mellem forskellige kommuner og aktører. Det er positivt, at kommuner og Steno Diabetes Center Odense går sammen om at finde en fælles løsning – det er til gavn for mennesker med diabetes, der kan få glæde af tilbud af høj kvalitet. Jeg håber, at konceptet kan være en inspiration for andre kommuner og aktører på sundhedsområdet, sagde Camilla Palmhøj Nielsen, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forskningschef ved DEFACTUM.

Forskning i effekten af patientuddannelse

I samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus arbejder SDCO også på at sætte et forskningsstudie op, som skal afdække effekten af selve patientuddannelsen.

Borgerne fra de kommuner, som siger ja til at medvirke i forskningsstudiet, vil blive målt på en række kliniske parametre såsom vægt og langtidsblodsukker, men det primære fokus vil være at undersøge hvorvidt borgerne bliver i stand til at ”mestre” deres sygdom bedre efter et endt forløb. De to Steno-centre vil også undersøge, hvad det betyder at supplere patientuddannelsen med henholdsvis et trænings- og madlavningsforløb.

Det fortæller Karina Vejrum Sørensen, cand.scient. og ph.d. i human ernæring på SDCO.

- Det, vi gerne vil finde ud af, er, om de bliver bedre til håndtere dét at leve med diabetes. Det er et område hvor der mangler forskning, og kommunernes interesse for konceptet, giver os en unik mulighed for at undersøge det i større skala end hidtil, fortæller hun. For at projekter i den størrelse kan lykkes, er det en kæmpe fordel at vi som Steno-centre dækker hele landet, og samarbejder på tværs.

Er man blevet nysgerrig på Lev Livet-konceptet, kan man læse mere og se undervisningsmaterialer på www.levlivet.online.

Steno Diabetes Center Odense er et regionalt videns- og udviklingscenter for forebyggelse, behandling og forskning inden for diabetes. Centeret drives og ejes af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

 

Lev Livet

APPFWU01V