Skip til primært indhold

Samtaler med psykolog hjælper patienter med diabetesrelateret stress

Det er til stor gavn for mennesker med diabetes at komme i psykologforløb, hvis de har psykiske udfordringer relateret til deres sygdom. Det viser evaluering af et treårigt initiativ fra Steno Diabetes Center Odense (SDCO), som tilbyder psykologsamtaler til voksne diabetespatienter med tilknytning til et syddansk diabetesambulatorie.

Det er psykolog Kimmie Koch fra SDCO, der, som en del af et initiativ, har haft samtaleforløb med patienter fra diabetesambulatorierne på Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt i regionen. Nu har initiativet vist sig at være så stor en succes, at der fortsat skal tilbydes psykologforløb på de øvrige diabetesambulatorier i Region Syddanmark.

Det er psykolog Kimmie Koch fra SDCO, der, som en del af et initiativ, har haft samtaleforløb med patienter fra diabetesambulatorierne på Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt i regionen. Nu har initiativet vist sig at være så stor en succes, at der fortsat skal tilbydes psykologforløb på de øvrige diabetesambulatorier i Region Syddanmark. Foto: Vibeke Toft-Nielsen

Det er ikke altid nemt at tackle tilværelsen med diabetes. Flere undersøgelser viser, at op mod hver tredje borger med diabetes i Region Syddanmark lider af såkaldt diabetesstress, som er de psykologiske og mentale udfordringer, der kan være relateret til livet med diabetes.

Når sygdommen har taget magten over hverdagen, kan et forløb hos en diabetespsykolog være til stor hjælp.

Det viser erfaringerne fra et treårigt initiativ fra Steno Diabetes Center Odense, hvor borgere med psykosociale udfordringer - og med tilknytning til et diabetesambulatorie i Region Syddanmark - har fået tilbud om psykologhjælp.

Det er diabetespsykolog Kimmie Koch fra SDCO, som har gennemført samtaleforløb med patienter fra diabetesambulatorierne på Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt i regionen.

Forløbene har vist sig at have flere positive effekter, fortæller hun.

- De har udfyldt et spørgeskema, som måler på graden af følelsesmæssig belastning relateret til livet med diabetes før og efter forløbet. Her kan vi se, at de generelt føler sig markant mindre belastede af deres sygdom ved forløbets afslutning sammenlignet med ved forløbets start, fortæller hun.

Muligheden for at komme i forløb hos en diabetespsykolog var tidligere kun et tilbud til patienter fra diabetesambulatorierne i Svendborg og Odense. Initiativet har derfor været med til at sikre mere lighed i adgang til diabetespsykologbehandling i Region Syddanmark.

Bekymringer og frustrationer

Diabetes er en sygdom, som for mange fylder alle timer i døgnet. Den kræver en handling, hver gang man spiser, drikker og motionerer, og det ansvar hviler primært på det menneske, som har diabetes. Derfor giver det rigtig god mening, at den psykosociale del af behandlingen bliver en del af tilbuddet til patienter med diabetes, mener Kimmie Koch.

- Når man lever med diabetes, kan man kan gøre helt det samme to dage i træk, og den ene dag ligger blodsukkeret stabilt, mens det næste dag svinger som bjergsiderne i Frankrig. Det kan give mange både bekymringer og frustrationer, og det er noget, som kan belaste over tid. Det kan også påvirke ens evne til at passe på sig selv og dermed også sygdommen, forklarer hun.

Under samtalerne med patienterne arbejder hun derfor med, hvordan man kan lære at håndtere sin diabetes hensigtsmæssigt, så den ikke bliver for stor en belastning i forhold til det liv, de gerne vil leve.

- Det er for eksempel helt okay, at man har en sund bekymring for, om blodsukkeret ligger, som det skal. Det er en del af livsvilkåret. Men hvis det har udviklet sig til decideret angst, som styrer store dele af ens hverdag, så er det noget, der skal arbejdes med, så følelserne bliver håndteret på en mere hensigtsmæssig måde, fortæller Kimmie Koch.

Initiativet startede i foråret 2019 og blev slutevalueret sommeren 2022. Anbefalingen lyder, at man fortsat bør tilbyde psykologsamtaler til de patienter, som har behov for det. Men i stedet for en udkørende psykolog fra SDCO skal det forankres lokalt på de enkelte sygehuse.

I løbet af de sidste tre år har 110 patienter fra henholdsvis Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland modtaget individuelle psykologsamtaler som en del af projektet.

Find hele evalueringen her

 

Fakta

  • SDCO igangsatte i januar 2019 et treårigt initiativ bestående af en målrettet psykologindsats på Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt.
  • I Region Syddanmark var det tidligere kun Odense Universitetshospital (OUH), som tilbød forløb ved en diabetespsykolog til diabetespatienter på ambulatorierne i Svendborg og Odense.

  • Initiativet består af to overordnede indsatser:
  • 1. Individuelle samtaleforløb med en diabetespsykolog fra SDCO målrettet voksne diabetespatienter med tacklingsvanskeligheder relateret til deres diabetes. Patienten skal være i forløb på et diabetesambulatorie i Region Syddanmark.
  • 2. Undervisning og supervision af sundhedsprofessionelle om diabetesspecifikke psykosociale problemstillinger.
  • Initiativet blev slutevalueret i sommeren 2022 og viser overordnet, at patienterne har været meget tilfredse med forløbet. Evalueringen viser desuden, at det har mindsket patienternes diabetesstress, altså den psykiske belastning, som kan relateres til livet med diabetes. 

  • Initiativet er desuden med til at sikre lighed i tilbud om psykosocial støtte på tværs af regionen.

  • På baggrund af slutevalueringen anbefales det, at der ansættes psykologer lokalt på de enkelte diabetesafdelinger til at føre tilbuddet om psykologsamtaler til diabetespatienter videre.

  • En populationsundersøgelse fra SDCO blandt patienter i Region Syddanmark fra marts 2021 har vist, at 33 procent af alle voksne diabetespatienter har diabetesstress, mens 17 procent har lav trivsel.
APPFWU02V