Skip til primært indhold

Nationalt diabetesfødselsregister

Etablering af det landsdækkende diabetesfødselsregister - DDBR2-registeret skal forbedre udfaldet af graviditeten for kvinder med prægestationel diabetes.

Forskning har blandt andet vist, at børn af mødre med diabetes har øget risiko for overvægt, forhøjet blodtryk og manglende insulinfølsomhed. Kvinderne har også øget risiko for graviditetskomplikationer, svangerskabsforgiftning og kejsersnit. I Danmark er cirka 400 graviditeter hvert år kompliceret af diabetes: 250 med type 1-diabetes, 150 med type 2-diabetes og nogle få med andre typer.

Diabetesfødselsregister

I de kommende fem år skal et nyt nationalt diabetesfødselsregister etableres og skabe bedre behandling for kvinder og deres børn. Ved at indsamle informationer om graviditet og fødsel til diabetesfødselsregisteret (DDBR2-registret) vil vi være i stand til at inkludere potentielt alle danske gravide kvinder med diabetes, deres partnere og børn og generere data på op til 2000 trioer over fem år, en helt unik og hidtil uset mulighed inden for diabetes og graviditet på verdensplan.

For den enkelte gravide kvinde med diabetes, der deltager i DDBR2 og ETOS-DM, forventer vi, at blive klogere på, hvilken effekt diabetes og behandling af diabetes har på den gravide og det ufødte barn. Undersøgelserne vil belyse styrker og faldgruber i den nuværende diabetesbehandling og patientuddannelse, samt dokumentere potentielle regionale afvigelser i Danmark og kortlægge områder for potentielle forbedringer af diabetesbehandling og patientuddannelse i fremtiden.

Om projektet

  • Projektet består i at oprette et nationalt fødselsregister med data på samtlige danske gravide kvinder med diabetes, deres børn og partnere. Det skal løbe over de kommende fem år.
  • Formålet med fødselsregisteret er at blive klogere på, hvordan diabetes påvirker graviditeten og det ufødte barn, samt hvordan behandlingen af denne patientgruppe kan blive bedre.
  • Det er forbundet med øget risiko for både mor og barn, hvis man er gravid og har diabetes. Mødrene risikerer flere graviditetskomplikationer, svangerskabsforgiftning og depression, mens børn af mødre med diabetes har øget risiko for bl.a. overvægt, forhøjet blodtryk og insulinresistens
  • Som en del af projektet bliver der udviklet en uddannelsesintervention (ETOS-DM) bestående af bl.a. små undervisnings-film, der skal understøtte den allerede etablerede behandling.

  • Det er professor Dorte Møller Jensen fra Steno Diabetes Center Odense, som står bag projektet i samarbejde med forskere fra de øvrige danske Steno-centre.Novo Nordisk Fondens Steno National Collaborative Grant har netop støttet projektet med 25 millioner kroner. Pengene går hvert år til forskningsprojekter, der skal styrke forskningsmiljøet og samarbejdet på tværs af landet i de fem danske Steno Diabetes Centre.

Den viden som genereres fra denne landsdækkende kohortestudie, vil ikke kun gavne behandlingen af danske kvinder, men også have en væsentlig global indflydelse på sundheden for gravide kvinder med diabetes og deres børn.

APPFWU02V