Skip til primært indhold

Det lokale tværsektorielle samarbejde

Ønsker din klinik at styrke det lokale samarbejde med f.eks. kommunen, fodterapeuter, apoteker eller sygehus kan vi hjælpe.

Som jeres udviklingspartner står vi til rådighed for lokale dialogmøder, som eksempelvis kan handle om:

  • samarbejdet med apotekerne, herunder deres rolle i den medicinske behandling af mennesker med diabetes, f.eks. medicinsamtaler/tjek på ordination, henstandsordningen (betaling af medicin i rater) og hvordan der kan samarbejdes om mennesker med diabetes, der har svært ved at betale for deres diabetesmedicin
  • samarbejdet om mennesker med diabetiske fodsår, herunder samarbejdet om at støtte mennesker med diabetes i at have fokus på deres fødder, overblik over samarbejdsmuligheder, fodterapeuternes virke (opgaver og behandlingsmuligheder) mv.
  • samarbejdet om særlig støtte til sårbare borgere med diabetes
  • kommunernes forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.

SDCO kan blandt andet bidrage til planlægningen af dialogmødet og stå for at facilitere selve mødet. Kontakt os gerne via nedenstående kontaktoplysninger.

For mere information kontakt

Julie Dyrgaard

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 24 34 87 07
APPFWU02V