Skip til primært indhold

Henvisning til kommunens tilbud

Ét af målene for det lokale tværsektorielle samarbejde er, at personer med diabetes gives de tilbud, de har brug for og efterspørger.

En undersøgelse fra Diabetesforeningen viser, at hver femte borger med type 2-diabetes i Region Syddanmark ikke får et tilbud om undervisning i diabetes, selvom de gerne ville have haft det.

Fyns Diabetesudvalg anbefaler, at kommunerne gør en særlig indsats for at informere almen praksis om deres tilbud til personer med diabetes. Udvalget foreslår følgende:

  • Invitér praksispersonale til møder med dialog om f.eks. de kommunale tilbud
  • Besøg de enkelte lægepraksis og informer læger og praksispersonale
  • Hold tilbuddene opdateret på sundhed.dk
  • Lav en video til almen praksis om tilbuddene og om de faggrupper eller personer, man kan møde tilbuddene og ”den afklarende samtale”
  • Informér almen praksis om formålet med den afklarende samtale og hvordan man henviser til den, for eksempel gennem denne video.
  • Stil skriftligt materiale rettet til personer med diabetes til rådighed for de praksis, der ønsker det
  • Giv en tilbagemelding til almen praksis efter ”den afklarende samtale” eller efter afsluttet tilbud (afslutningsnotat)

Kommunerne kan også gøre en indsats for at informere om deres tilbud til diabetesambulatorierne, privatpraktiserende fodterapeuter og apoteker. De samme metoder kan benyttes. For eksempel kan lokale fodterapeuter og apotekere inviteres til dialogmøder.

For yderligere information kontakt

Gitte Stentebjerg Petersen

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 51 70 84 31
APPFWU01V