Skip til primært indhold

Tilbud om hjemmebesøg til børn og unge med diabetes

Udvalgte børn og unge med deres familier tilbydes diabeteskonsultationer/besøg i hjemmet frem for, at familien skal komme på sygehuset.

Formål

Formålet er at få mere viden om, hvordan vi bedst hjælper de udvalgte børn og unge med diabetes - og deres familier - i behandlingen af diabetes.

Indsats

Indsatsen består af at udvikle, afprøve og evaluere et koncept for hjemmebesøg.

I gennemsnit varetages otte årlige hjemmebesøg af de sundhedsprofessionelle, som i forvejen har kontakt til familien. Den kan for eksempel være en læge, psykolog, socialrådgiver og diætist. Den kendte kontaktsygeplejerske er den gennemgående person på alle besøg.

I samarbejde med familien udarbejdes en individuel plan for barnet/den unge, som er med til at definere hjemmebesøgenes indhold og kadence. Planen justeres løbende i dialog med familien.

I forbindelse med det første hjemmebesøg indledes dialog med kommune og evt. andre relevante fagpersoner med henblik på et samarbejde om støtte til den unges/barnets diabetesbehandling.

Målgruppe

Udvalgte børn og unge op til 16 år og deres familie, som i inklusionsperioden falder inden for kriterierne for inklusion.

Samarbejde

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH samt Børne- og Ungeafdelingen, Sygehus Lillebælt

Mere info

Initiativet implementeres fra 2. kvartal 2021 og løber over tre år. For at indsamle viden om initiativets effekter er der tilknyttet to Ph.d. studerende, som følger projektet fra start til slut.                                                                                                                  

Line Skov Høst

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 51 70 84 17
APPFWU01V