Skip til primært indhold

Diabeteskompasset

Et onlineværktøj til at afdække og vise vejen mod nye diabeteskompetencer i den kommunale pleje.

Vil du som leder eller medarbejder gerne undersøge hvordan det står til med at håndtere, støtte og yde pleje til borgere med diabetes? Så bør du afprøve Diabeteskompasset.

Diabeteskompasset er et onlineværktøj, som giver et overblik over hvordan medarbejderne føler sig klædt på til de diabetesrelaterede opgaver, samt inspiration til hvilke mulige indsatser der kan igangsætte, hvis der er behov for opkvalificering eller forbedret praksis.

Diabeteskompasset er målrettet den kommunale pleje og kan anvendes af både ufaglærte, sosu-hjælpere, sosu-assistenter, sygeplejersker og ledere af området.

Afprøv Diabeteskompasset

Anvendelsesmuligheder

Som medarbejder kan du anvende Diabeteskompasset på egen hånd. Redskabet giver dig en pejling på, inden for hvilke områder du er godt kørende og hvor der evt. er plads til forbedring, samt inspiration til hvordan du kan opnå en evt. ønsket forbedring af udvalgte områder.

Afprøv Diabeteskompasset

Som leder kan du anvende Diabeteskompasset i din medarbejdergruppe, monofagligt eller tværfagligt. Diabeteskompasset samler dine medarbejderes besvarelser og giver et samlet overblik over gruppens styrkeområder og muligheder for forbedring. Diabeteskompasset giver jer også inspiration til hvordan eventuelle forbedringer kan opnås.

Hvis du ønsker at anvende diabeteskompasset med din medarbejdergruppe, kan du få et gruppelink, som du deler med dine medarbejdere. Send en mail til diabeteskompasset@rsyd.dk, hvis du ønsker at modtage et gruppelink.

Hvis I ønsker sparring til at komme i gang med at anvende Diabeteskompasset på en gruppe af medarbejdere hjælper vi jer gerne på vej!

For mere information kontakt

Karina Vejrum Sørensen

Udviklingskonsulent

SDCO - Kompetenceudvikling/Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 21 29 27 61
APPFWU01V