Skip til primært indhold

PRO-diabetesspørgeskema

Det nationale PRO-diabetesspørgeskema (PRO = Patient Reported Outcomes) er et værktøj til at skabe en bedre dialog mellem patient og behandler

PRO-Diabetesspørgeskemaet skal bidrage til, at patientens behov sættes i centrum under konsultationen. Forventningen er, at patienten ved at have udfyldt spørgeskemaet forud for konsultationen er bedre forberedt - og at klinikeren, som har adgang til patientens besvarelse, kan lade samtalen fokusere på dét, der er vigtigst for patienten.

Spørgeskema og målgruppe

PRO-Diabetesspørgeskemaet består af 86 spørgsmål, hvoraf en del er spørgsmål, der kun foldes ud, hvis patienten afgiver nogle bestemte svar i løbet af spørgeskemaet. Således vil patienten ikke få spørgsmål, som ikke er relevante.

PRO-Diabetesspørgeskemaet benyttes i forbindelse med lægesamtalen til patientens årlige sammedagskomplikationsscreening (SDK).

Læs mere om indsatsen | PRO-Diabetesspørgeskema

 

Er du patient på SDCO, så klik her og se hvordan du udfylder spørgeskemaet
APPFWU02V