Skip til primært indhold

PRO-diabetesspørgeskema

Det nationale PRO-diabetesspørgeskema (PRO = Patient Reported Outcomes) er et værktøj til at skabe en bedre dialog mellem patient og behandler

PRO-Diabetesspørgeskemaet skal bidrage til, at patientens behov sættes i centrum under konsultationen. Forventningen er, at patienten ved at have udfyldt spørgeskemaet forud for konsultationen er bedre forberedt - og at klinikeren, som har adgang til patientens besvarelse, kan lade samtalen fokusere på dét, der er vigtigst for patienten.

Spørgeskema og målgruppe

PRO-Diabetesspørgeskemaet består af 86 spørgsmål, hvoraf en del er spørgsmål, der kun foldes ud, hvis patienten afgiver nogle bestemte svar i løbet af spørgeskemaet. Således vil patienten ikke få spørgsmål, som ikke er relevante.

PRO-løsningen omfatter udover 'PRO-diabetesspørgeskemaet' også spørgeskemaet 'Emner til samtale'. PRO-Diabetesspørgeskemaet skal benyttes ved patienternes årlige sammedagskomplikationsscreening (SDK), mens 'Emner til samtaler' kan udfyldes forud for alle konsultationer.

Spørgeskemaerne anvendes til alle SDCO’s patienter.

Læs mere om indsatsen | PRO-Diabetesspørgeskema

 

APPFWU01V