Skip til primært indhold

Evalueringsmodel

Vores kvalitets- og monitoreringsområde har udviklet en evalueringsmodel, som sætter rammen for evaluering af alle supplerende behandlingsinitiativer

Evalueringsmodellen er udviklet som en intern metodisk ramme, der skal sikre en systematisk og koordineret evaluering af både procesmål og effekten af initiativerne. Den er derudover udviklet for at skabe et praktisk anvendeligt evaluerings-værktøj.

Evalueringsmodellen bygger på principperne fra MTV (Medicinsk Teknologivurdering) og består af et design med følgende 4 domæner:

  1. Patientperspektiv
  2. Kliniske parametre
  3. Organisation 
  4. Økonomi


Hvert domæne indeholder en oversigt over, hvad der kan være relevant at måle på hvornår og hvordan.

Alle supplerende behandlingsinitiativer evalueres i 3 faser:

  1. Ved opstart
  2. Midtvejs (i forhold til implementering og procesmål)
  3. Ved initiativets afslutning

Derudover kan der for nogle supplerende initiativer være tale om en yderligere evaluering med henblik på en videre driftsfase, hvor særligt implementeringsgraden og de sundhedsøkonomiske aspekter vil være vigtige elementer.

Modellen kan frit benyttes som inspiration til evaluering af andre projekter.

For yderligere information kontakt

Grete Skøtt Pedersen

Faglig leder

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+ 45) 24 52 06 91
APPFWU02V