Skip til primært indhold

Samarbejde med apoteker og fodterapeuter

Der er tit fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehuse. Nogle gange udnyttes potentialet ikke for et styrket samarbejde med f.eks. apoteker og privatpraktiserende fodterapeuter, der også spiller roller for personer med diabetes.

Fyns Diabetesudvalg anbefaler lokale dialogmøder mellem den enkelte kommune og almen praksis, apoteker og fodterapeuter i kommunen. Møderne kan for eksempel handle om:

  • Apotekernes rolle i den medicinske behandling af personer med diabetes, f.eks. medicinsamtaler/tjek på ordination
  • Fodterapeuternes virke
  • Kommunernes forebyggelses- og rehabiliteringstilbud
  • Samarbejdet om at støtte personer med diabetes i at have fokus på deres fødder
  • Samarbejdet om særlig støtte til sårbare personer med diabetes
  • Henstandsordningen (betaling af medicin i rater) og hvordan der kan samarbejdes om personer med diabetes, der har svært ved at betale for deres diabetesmedicin

For yderligere information kontakt

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 71 82 81
APPFWU01V