Skip til primært indhold

Projekter i almen praksis

Læs om vores nuværende projekter i samarbejde med almen praksis

Projektet "En god start med type 2-diabetes" skal undersøge, om et fast tilrettelagt forløb, når der konstateres type 2-diabetes, gavner mennesker med type 2-diabetes på lang sigt. I projektet udvikles værktøjer, så patienten kan tilbydes et samlet og struktureret forløb på tværs af almen praksis og kommunale tilbud.

"En god start med type 2-diabetes" udvikles i samarbejde mellem SDCO, almen praksis, sygehuse og kommuner.

Læs mere om projektet her.

Forskningsenheden DD2 indsamler data og prøver fra mennesker med nydiagnosticeret type 2 i almen praksis til en bio-bank. Formålet er at styrke den individuelle behandling gennem ny viden om, hvordan diabetes udvikler sig hos forskellige mennesker.

Du kan bidrage ved at tilmelde din praksis til bio-banken og indsende prøver fra mennesker med nydiagnosticeret type 2-diabetes i din praksis. Der gives honorar for opgaven. Læs mere og tilmeld din praksis.

Sammedagsscreening er et tilbud til patienter der følges i almen praksis. Patienten kan på sygehuset få gennemført alle screeningsundersøgelser på samme dag.

Læs mere om projektet her.

For yderligere information kontakt

Gitte Stentebjerg Petersen

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 70 84 31
APPFWU02V