Skip til primært indhold

Workshop i compassion

Få omsorgen tilbage i din hverdag! Vi sætter fokus på, hvordan du opnår en større forståelse for andres og egne tanker, følelser og adfærd.

Foto: Rune Skeel-Gjørling

Vil du være med til at gøre vores sundhedsvæsen mere medmenneskeligt? Compassion kan være måden at gøre det på. Samtidig er compassion særdeles velegnet for både brugere og ansatte i sundhedsvæsenet, hvor hverdagen for mange stiller høje følelsesmæssige krav.

Formålet med workshoppen er at introducere, inspirere og understøtte evnen til at træne compassion og self-compassion. Begge dele styrker menneskelige kvaliteter som nærvær, venlighed, åbenhed, rummelighed og taknemmelighed over for sig selv og sine medmennesker. Hvad enten det er i det nære og familien eller på arbejdet i forhold til kolleger. Uanset hvor giver compassion et bedre og sundere psykisk og fysisk miljø. 

På workshoppen får du:

  • En introduktion til compassion som begreb og metode
  • Mulighed for at træne din evne til compassion og self-compassion via individuelle- og gruppeøvelser og refleksion
  • En formiddag der giver energi, glæde og styrke

På workshoppen arbejder vi med, hvordan du kan styrke de sunde relationer på din arbejdsplads, som er med til at forebygge stress og udbrændthed hos dig selv, dine kollegaer og brugerne.

Sammen med andre sundhedsprofessionelle og brugere får du inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et mere medmenneskeligt sundhedsvæsen. Der skiftes mellem oplæg, sparring og øvelser. Og det er helt op til dig, hvor meget du har lyst til at dele med de andre.

Tilmeld | Plan2Learn


I nytårstalen "De ansatte er den største ressource i vores sundhedsvæsen" sætter Lone B. Svenningsen, praktiserende læge og overlæge i compassion, fokus på nogle af de positive effekter der er ved at fokusere på compassion i sundhedsvæsenet.

Praktiske oplysninger

Målgruppe:
Workshoppen er både for sundhedsprofessionelle og brugere.

Varighed:
4 timer

Undervisere:
Mona Engdal Larsen og Tina Linaa, begge med  uddannelse i såvel facilitering og compassion.

Dato og sted:
Se yderligere oplysninger om dato og sted under tilmelding på Plan2Learn.

Pris:
Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V