Skip til primært indhold

Skræddersyet kursusforløb

Har I en aktuel problemstilling eller ønske om udvikling inden for diabetesområdet? Så kommer vi gerne ud til jer!

Foto: Rune Skeel-Gjørling

I forløbet er der fokus på diabetesfaglig opkvalificering af personalet. Vi definerer i fællesskab indholdet, der skal understøtte jeres problemstillinger og ønsker om udvikling. Der kan også indgå organisatoriske elementer som fx tværfagligt samarbejde, rolle- og kompetencefordeling, det tværsektorielle samarbejde m.m.

Forløbet tilrettelægges med faglige oplæg, diskussion ud fra cases og evt. facilitering i forhold til udvikling af samarbejdsprocesser efter ønske. Deltag i et enkelt kursus eller som et længere forløb, der skal understøtte forankring i praksis.

Hvis du ønsker at booke en diabetessygeplejerske, så udfyld skemaet og send det til vores uddannelses- og kursuskoordinator Monica.

Praktiske oplysninger

Målgruppe:
Kurset henvender sig til teams i kommuner, almen praksis eller på sygehuse.

Varighed:
Timeantal efter behov.

Undervisere:
Fagpersoner ansat ved regionens sygehuse.

Dato og sted:
Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Pris:
Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU02V