Skip til primært indhold

Basiskursus i type 2-diabetes

Diabetessygeplejerske Mette Rysgaard Jensen underviser online på dette basiskursus i type 2-diabetes, som primært henvender sig til sosu-assistenter og sygeplejersker i den kommunale pleje.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Formål med kurset er, at deltagerne:

  • får grundlæggende viden om type 2-diabetes
  • får kendskab til den medicinske behandling af type 2-diabetes
  • opnår indsigt i blodsukkerværdier, måling mm.
  • får større forståelse for vigtigheden af forebyggelse og opsporing af senkomplikationer og opsporing af type 2-diabetes

Indhold:

  • Type 1 og type 2-diabetes
  • Behandlingstrekanten
  • Type 2-diabetes, medicinsk behandling overordnet
  • Blodsukker, højt og lavt, måling mm.
  • Forebyggelse af senkomplikationer hos borgere med type 2-diabetes
  • Forebyggelse og opsporing af type 2-diabetes

Varighed:

Kurset varer 60 min. Afsæt 10-15 min. både før og efter kursets.

Tilmeld dig på Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Sosu-assistenter og sygeplejersker i den kommunale pleje

Mette Rysgaard Jensen

Diabetessygeplejerske
Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatorium
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Onlinekursus onsdag d. 10. maj kl. 14.

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU02V