Skip til primært indhold

Temadag for nøglepersoner og praksissygeplejersker

Kom og deltag i temadag omkring diabeteskost, udveksel erfaringer med en kollega og få opdateret din viden inden for screening af senkomplikationer

Temadagen består af oplæg ved diabetesspecialister og erfaringsudveksling med sygeplejersker fra din og andre kommuner, samt lægepraksis.

Temadagen omfatter tre emneområder:

  1. Diætisten vil opdatere din viden indenfor diabeteskost til type 2 patienter, kort gennemgang af kost til type 1 diabetes, kost til småtspisende patienter med diabetes. Der kan tages udgangspunkt i cases fra jeres hverdag, så tag gerne nogle historier med.
  2. Sygeplejersken vil opdatere dig om nye behandlingstiltag og informere om nye tiltag i Sønderjylland fra Steno Diabetes Center Odense. Desuden er der tid til erfaringsudveksling fra egen hverdag.
  3. Overlægen vil dele viden om senkomplikationer, herunder screening for senkomplikationer og behandling.

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til sønderjyske nøglepersoner og praksissygeplejesker i primærsektoren.

Sundhedsfagligt personale ansat ved Sygehus Sønderjylland

Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Når kurset er åben for tilmelding, kan du tilmelde dig via Plan2Learn.

Tilmeld dig her | Plan2Learn

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU02V