Skip til primært indhold

Temadag om kommunal diabetesrehabilitering

Mød dine kollegaer og udveksl erfaringer på tværs af de syddanske kommuner

Kom og vær med til at sætte dit præg på den kommunale erfaringsudvekslingen i Region
Syddanmark. På møderne arbejder vi temabaseret og der vil være rig mulighed for erfaringsudveksling på tværs af faggrupper og arbejdsopgaver.


I ERFA-gruppen vil der være fokus på de faglige drøftelser, men også tid til det relationelle og erfaringsudvekslingen.

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til til kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle, som arbejder med diabetesrehabilitering.

En klinisk sygeplejespecialist og projektleder ansat ved Steno Diabetes Center Odense.

Datoer meldes ud løbende på denne side

Når møderne i ERFA-gruppen er åben for tilmelding, kan du tilmelde dig via Plan2Learn.

Tilmeld dig her | Plan2Learn

Kurset er uden deltagerbetaling.

Udsagn fra tidligere deltagere

“ERFA-gruppen giver os mulighed for at møde andre, der har de samme opgaver som os selv. Altså mulighed for at udvide vores netværk og få inspiration til vores arbejde. For os skal erfagruppen kunne skabe rum til faglige diskussioner og faglige oplæg (fagopdelt når det giver mening). Der skal være plads til at dele de gode historier og i det hele taget udveksle erfaringer på tværs af kommuner og faggrupper.  Derudover er erfagruppen en god arena at høre om nyeste viden om diabetes.”

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V