Skip til primært indhold

Videns- og kursusportal

Vores kompetenceudviklingsområde udbyder kurser og efteruddannelse til sundhedsprofessionelle i Region Syddanmark. Det vigtigste for os er, at vores tilbud skaber værdi for dig og dine kolleger og dermed for personer med diabetes og deres pårørende

Kurserne udbydes i samarbejde mellem Steno Diabetes Center Odense, OUH Odense og Svendborg, Sygehus Lillebælt (SLB), Sydvestjysk Sygehus (SVS) og Sygehus Sønderjylland (SHS)

Diabetesrelevant uddannelse, undervisning og videndeling

Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle i Region Syddanmark er en integreret del af den daglige drift på sygehusene, samt i almen praksis og kommunerne. Vores mål er at udvikle og udbyde diabetesrelevant uddannelse, undervisning og videndeling til sundhedsprofessionelle, der arbejder med personer med diabetes, og dermed sikre: 

  • Det højeste niveau af ajourført faktuel viden om diabetes og diabetesbehandling
  • De bedste redskaber til at give individuelt tilpasset patientbehandling i samarbejde med patienterne 

Kompetenceudvikling skal således ikke ses som et mål i sig selv, men som et middel til at styrke behandling, forebyggelse og patienternes egenomsorgsevne.

Samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører

Kompetenceudvikling omfatter al den viden og erfaring sundhedsprofessionelle tilegner sig - ikke blot via uddannelse og kurser, men også gennem læring i det daglige arbejde fra kollegaer og via samarbejde og netværk med andre sundhedsprofessionelle.

Kompetenceudviklingen i Steno Diabetes Center Odense sker således i samarbejde med en bred vifte af aktører, både lokale, regionale og nationale, herunder: 

  • Steno Partnersygehuse (Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland)
  • Almen praksis
  • Kommuner
  • Professionsbachelor -og Social og Sundhedsassistentuddannelser 
  • Øvrige Steno Diabetes Centre i landet

Kontakt

SDCO - Kompetenceudvikling

Odense Universitetshospital, Kløvervænget 10, Indgang 112, 9. sal


(+45) 51 37 20 94
APPFWU02V