Skip til primært indhold

Udvidet kursus i diabetes

Få opdateret din viden om type 1 og type 2-diabetes, blodsukkerregulering og senkomplikationer og bliv styrket i at forstå livssituationer, behov og ønsker, som personer med diabetes har

Få opdateret din viden om type 1- og type 2-diabetes, blodsukkerregulering og senkomplikationer og bliv styrket i at forstå livssituationer, behov og ønsker, som personer med diabetes har.

Udvidet kursus i diabetes er et kursus til dig, der ønsker at få en dybdegående indsigt i pleje og behandling af personer med diabetes og livet med diabetes.

Kurset er udviklet og etableres i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Odense.

Kurset vil gøre dig klogere på følgende emner:

  • Generelle behandlingsprincipper af type 1- og type 2-diabetes
  • Livet med diabetes, heriblandt mental trivsel, ernæring og fysisk aktivitet
  • Diabetesteknologi, herunder pumpe- og sensorbehandling
  • Forebyggelse og behandling af senkomplikationer – herunder diabetisk retinopati og fodsår
  • De psykiske aspekter ved diabetes

Kurset består af:

  • Et e-læringsforløb på 7,5 time, der opdaterer din viden om diabetes, og som du selvstændigt gennemgår inden dit fremmøde
  • To sammenhængende dage med fremmøde – undervisningen tager udgangspunkt i det gennemgåede e-læringsforløb

Undervisninsform:

Undervisning på et højt fagligt niveau baseret på forskningsbaseret viden og klinisk erfaring. Fremmødeundervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases samt drøftelser i grupper og i plenum. 

Tilmeld dig her | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til dig, der er nyansat eller mindre erfaren sygeplejerske i et diabetesambulatorium, på endokrinologisk sengeafsnit eller andet hospitalsafsnit.

Sundhedsfaglige specialister ansat ved Steno Diabetes Center Nord og Steno Diabetes Center Odense 

Kurset afholdes centralt i regionen. Det er et 3-dagskursus: 1 dags e-læring (individuelt) og 2 efterfølgende dage med fremmøde. 

Kurset er uden deltagerbetaling.

Udsagn fra tidligere deltagere

“Super godt modul med kollegaer fra andre dele af sygehuset, sygepleje og psykiatri i Region Syddanmark, med tid til erfaringsudveksling.”

“Tak for nogle super fine og meget lærerige dage. Min viden om diabetes er i den grad blevet opdateret og vil fremadrettet gøre mig endnu bedre til mit arbejde.”

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V