Skip til primært indhold

Skræddersyet kompetenceudviklingsforløb

Har I en aktuel problemstilling eller ønske om udvikling inden for diabetesområdet? Så kommer vi gerne ud til jer!

Fokus i forløbet er den diabetesfaglige opkvalificering af sygeplejersker, assistenter, hjælpere og evt. ufaglærte i den kommunale pleje. Indhold og faglige niveauer vil blive tilpasset jeres behov og ønsker, ved en forudgående dialog og forventningsafstemning. Sammen med det diabetesfaglige, kan forløbet også omfatte organisatoriske elementer som f.eks. tværfagligt samarbejde, rolle- og kompetencefordeling, det tværsektorielle samarbejde m.m.
Forløbet tilrettelægges med faglige oplæg, diskussion ud fra cases, samt evt. facilitering til udvikling af samarbejdsprocesser, efter ønske.
Vi definerer i fællesskab indholdet, der skal understøtte jeres aktuelle problemstillinger og ønsker om udvikling. Denne kompetenceudvikling udbydes som et enkelt kursus eller som et forløb, der skal understøtte implementering og forankring i praksis.

Kontakt vores kursussekretær, og hør nærmere om, hvordan I får skræddersyet et forløb, som understøtter jeres behov.

Læs mere her | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til teams i kommuner, almen praksis eller på sygehuse.

Fagpersoner ansat ved regionens sygehuse.

Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V