Skip til primært indhold

Grundlæggende kursus i diabetes til ansatte i hjemmeplejen

Få opdateret din grundlæggende viden og dine faglige kompetencer i forhold til de patienter med diabetes, som du møder i din dagligdag.

På kurset vil du blive klædt på til at spotte og vurdere patienter med hypo- og hyperglykæmi. Du bliver også opdateret på nyeste behandlingsmuligheder, og du lærer at reflektere over diabetiske problemstillinger og handlemuligheder.

Kurset er tilrettelagt med faglige oplæg, diskussion og dialog.

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:
- Type 1 og type 2-diabetes mellitus og Prednisolon udløst diabetes.
- Hyper - og hypoglykæmi - årsager, symptomer, sygepleje og behandling.
- Kort om ketoacidose
- Den medicinske behandling af diabetes, herunder: Insulin behandling, injektionsteknik, tablet behandling og øvrige injektionsbehandlinger.

Tilmeld dig her | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til sygeplejersker og assistenter i primær sektor

Diabetessygeplejersker ansat ved regionens sygehuse.

Kurset afholdes lokalt på sygehusene i regionen.

Se yderligere oplysninger om tid og sted i link til tilmelding via Plan2Learn

Kurset er uden deltagerbetaling.

Udsagn fra tidligere deltagere

“Godt kursus med løbende dialog, når de forskellige emner gennemgås, så det ikke kun er envejskommunikation.”

”Jeg har fået god viden om diabetes, så jeg kan opdatere instrukser på min arbejdsplads.”

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V