Skip til primært indhold

Book en lokal diætist

Har I som team eller afdeling et ønske om at blive bedre til at støtte og vejlede personer med diabetes, i de udfordringer de møder? Vi kommer gerne ud til jer! 

Foto: Heidi Lundsgaard

Vi kommer ud til jer! Har I som team eller afdeling behov for at få opdateret jeres viden indenfor diabetesområdet, så kontakt Steno Diabetes Center Odense.

Undervisningen tager udgangspunkt i de daglige erfaringer og udfordringer, I oplever i jeres arbejde med personer, der har type 1 eller type 2-diabetes eller er i risiko for at udvikle det. Med udgangspunkt i konkrete cases reflekterer vi sammen over mulige løsninger, redskaber og faglig viden, der kan bringes i spil i samarbejdet mellem personer med diabetes og personalet. Målet er ”mestring af diabetes i hverdagen”.

  • Kurset er uden deltagerbetaling
  • Undervisere: Diabetessygeplejersker ansat ved regionens sygehuse
  • Tid og sted: Kurset afvikles hos jer efter aftale

Kontakt vores kursussekretær og hør nærmere om hvordan du booker en diætist

Læs mere her | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til personale på plejecentre, hjemmeplejen, bosteder, i bostøtte, dagtilbud og almen praksis.

Diætister ansat ved regionens sygehuse.

Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V