Skip til primært indhold

Insulinjustering for diabetessygeplejersker

Styrk dine kompetencer i insulinjustering, så du bedre kan vejlede personer med diabetes og pårørende.

Den enkelte kursist bliver selvstændigt i stand til at varetage fyldestgørende insulinjustering ud fra gældende retningslinjer om delegeret ordinationsret. Kursisten kan efterfølgende vurdere patientens behov for ændring i behandlingen og finde helhedsløsninger i sygeplejen under hensyntagen til afdelingens behandlingsregimer og tilhørende algoritmer.

  • Indledende webinar med introduktion til modulets opbygning
  • Læringsforløb i klinisk praksis baseres på patientforløb, som udvælges sammen med mentorsygeplejerske og/eller overlæge. Patientforløbene skal være et bredt udsnit af de forskellige diabetestyper og behandlingsregimer med stigende kompleksitet og være repræsentative for diabetes-ambulatoriets patienter i insulinbehandling.
  • E-læring med teoretisk viden
  • Fremmødekurser hvor læge og sygeplejerske underviser med fælles case-baseret refleksion.
  • Afslutningsvis test og samtale med specialeansvarlig overlæge, samt delegering af ordinationsretten som kursusbevis.
Tilmeld dig | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Målgrupper:
Sygeplejersker ansat i diabetesambulatorier i Region Syddanmark eller i SDCO i minimum 1 år og som har gennemført modulet ”Udvidet kursus i diabetes” i SDCO´s uddannelsesprogram for diabetessygeplejersker.

Det er en forudsætning at der, fra egen klinisk praksis, er tilknyttet en sygeplejefaglig mentor med insulinjusteringskompetencer.

Varighed:
2 dage

Undervisere:
Endokrinologisk overlæge og diabetessygeplejersker ansat i Region Syddanmark.

Dato og sted:
Modulet afholdes over 5 måneder i første halvår 2023 i en kombination mellem læring i egen klinisk praksis og undervisning via e-læring og 2 enkelte kursusdage som afholdes centralt i regionen.

Se yderligere oplysninger om dato og sted under tilmelding på Plan2Learn.

Pris:
Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V