Skip til primært indhold

Grundlæggende kursus i diabetes for assistenter

Få opdateret din grundlæggende viden og dine faglige kompetencer i forhold til de patienter med diabetes, som du møder i din dagligdag.

Foto: Rune Skeel-Gjørling

På dette 3-timers kursus får du styrket dine kompetencer til at spotte og vurdere patienter med hypo- og hyperglykæmi. Du får viden, som gør dig i stand til at reflektere over diabetiske problemstillinger og handlemuligheder. Desuden bliver du opdateret på nyeste behandlingsmuligheder.

Kurset er tilrettelagt med faglige oplæg, diskussion og dialog omkring problemstillinger fra hverdagen.

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

- Type 1 og type 2-diabetes mellitus og Prednisolon udløst diabetes.
- Hyper - og hypoglykæmi - årsager, symptomer, sygepleje og behandling.
- Kort om ketoacidose
- Den medicinske behandling af diabetes, herunder: Insulinbehandling, injektionsteknik, tablet behandling og øvrige injektionsbehandlinger.

Tilmeld dig | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Målgruppe:
Kurset henvender sig til SOSU-assistenter i hjemmeplejen eller plejecentre.

Varighed:
3 timer

Undervisere:
Diabetessygeplejersker ansat ved regionens sygehuse.

Dato og sted:
Kurset afholdes lokalt på sygehusene i regionen. Se yderligere oplysninger om dato og sted under tilmelding på Plan2Learn.

Pris:
Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU02V