Skip til primært indhold

Diabeteskursus for sygeplejersker

Har du brug for at få opdateret din grundlæggende viden og dine faglige kompetencer i forhold til de patienter med diabetes, som du møder i din dagligdag? Så skal du deltage på dette kursus.

Foto: Rune Skeel-Gjørling

På dette kursus får du viden og kompetencer til reflekteret at møde borgere med diabetes i din dagligdag. Du får handlekompetencer til at vejlede borgere, pårørende og kollegaer om de forskellige diabetiske problemstillinger, der kan opstå i dagligdagen. Kurset er tilrettelagt med fagligt oplæg, diskussion og dialog.

Der bliver undervist i emnerne:

  • Kort om type 1 og type 2-diabetes
  • Sekundær diabetes
  • Diabetes og prednisolon
  • Anbefalinger for blodsukkermåling og niveau
  • De nyeste behandlingsmuligheder
  • Insuliner
  • Ketoacidose
Tilmeld dig | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Målgruppe:
Kurset henvender sig til sygeplejersker.

Varighed:
3 timer

Undervisere:
Diabetessygeplejersker fra lokalt sygehus.

Dato og sted:
Se yderligere oplysninger om dato og sted under tilmelding på Plan2Learn.

Pris:
Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU02V