Skip til primært indhold

Book en lokal diabetessygeplejerske

Har I som team eller afdeling et ønske om at blive bedre til at støtte og vejlede personer med diabetes, i de udfordringer de møder? Vi kommer gerne ud til jer! 

Undervisningen tager udgangspunkt i de daglige erfaringer og udfordringer, I oplever i jeres arbejde med personer, der har type 1- eller type 2-diabetes eller er i risiko for at udvikle det.

Med udgangspunkt i konkrete cases reflekterer vi sammen over mulige løsninger, redskaber og faglig viden, der kan bringes i spil i samarbejdet mellem personer med diabetes og personalet. 

Eksempler på emner i undervisningen:

  • Diabetes og faste
  • Type 1 og type 2 diabetes
  • Insulin efter skema
  • Diabetes og anden sygdom
  • Antidiabetika
  • Senkomplikationer
  • Diabetesstress

Kontakt vores kursuskoordinator, og hør nærmere om, hvordan du booker en diabetessygeplejerske.

Tilmeld | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til personale på plejecentre, hjemmeplejen, bosteder, i bostøtte, dagtilbud og almen praksis.

Diabetessygeplejersker ansat ved regionens sygehuse.

Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V