Skip til primært indhold

Book en diabetespsykolog

Har I som team eller afdeling behov for viden om de psykologiske udfordringer der kan opstå, når man lever med diabetes og savner I strategier til hvordan I kan takle de psykosociale perspektiver i klinisk praksis

I kan vælge mellem én af følgende emner for oplæg og efterfølgende drøftelse:

  • Normale psykologiske følgevirkninger ved diabetes
  • Kommunikation omkring det psykosociale
  • Diabetesdistress: hvad er diabetes stress og hvordan håndterer man det i klinisk praksis?
  • Angst og diabetes: Hvad er angst og hvordan håndtere man patienter med angst for senfølger eller lavt blodsukker?
  • Diabetes og forstyrret spisning
  • Diabetes og relationer: hvordan håndtere du samarbejdet med familien, når diabetes flytter ind i den voksne relation?

Såfremt I har andre specifikke ønsker er I velkommen til at tage kontakt.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem oplæg og faglig drøftelse med udgangspunkt i de daglige erfaringer og udfordringer, I oplever. Med udgangspunkt i jeres konkrete cases reflekterer vi sammen over mulige løsninger, redskaber og faglig viden, der kan bringes i spil i samarbejdet med personer med diabetes.

Tilmeld dig | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til personalet på plejecentre, hjemmeplejen, bosteder, i bostøtte, dagtilbud
og almen praksis.

Psykologer ansat ved Steno Diabetes Center Odense

Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V