Skip til primært indhold

Kompetencecenteret

Kompetencecenteret er et nyt tiltag, som skal sikre, at personer med diabetes kan få individuel oplæring i upload af data fra diabetesteknologi og måling af blodtryk hjemme.

Baggrund

På Steno Diabetes Center Odense arbejder vi med at skabe et mere brugerstyret ambulatorium, og at sikre de rette kompetencer hos brugerne i forhold til at skabe det bedste liv med diabetes. Som et led i denne strategi etableres Kompetencecenteret, som skal understøtte denne udvikling. 

Formål

Formålet er, at brugerne skal står bedre rustet til at anvende teknologi og måle blodtryk hjemme. Dem der kan selv, skal selv og dem der ikke kan selv skal kunne få hjælp og vejledning i Kompetencecenteret. Indsatsen skal bidrage til at ressourcerne hos både brugere og sundhedsprofessionelle anvendes bedst muligt, og at kvaliteten i konsultationerne løftes.  

Indsats

Indsatsen implementeres gradvist og består af mindre prøvehandlinger, hvor vi indsamler erfaringer og løbende tilretter indsatsen.

I første prøvehandling vil der være fokus på at understøtte brugeren i forhold til upload af data fra insulinpumper, glukosesensorer og blodsukkerapparater samt måling af blodtryk hjemme. På sigt skal Kompetencecenteret også understøtte anvendelsen af løsninger til digital kommunikation og andre indsatser relateret til et mere brugerstyret ambulatorium.

Kompetencecenteret bemandes med sygeplejersker og etableres i to lokaler på diabetesambulatoriet i Odense.

Målgruppe

I den første prøvehandling vil indsatsen tilbydes til brugere som kommer til sammedagsscreening på Steno Diabetes Center Odense.

Når initiativet er fuldt udrullet er det ambitionen, at indsatsen bliver mere fleksibel med drop-in funktion efter behov for alle patienter med forløb på diabetesambulatoriet i Odense. 

Mere info

Initiativet starter 14. august 2023 og kører i udgangspunktet i 3 år.

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/stabssekretariat


(+ 45) 23 36 26 92
APPFWU02V