Skip til primært indhold

Videns- og udviklingsmøde for diabetesnøglepersoner

Vær med til at sætte rammen for fremtidige temamøder for kommunale nøgle- og ressourceansvarlige personer på diabetesområdet

Foto: Rune Skeel-Gjørling

Formålet med videns- og udviklingsmøderne er, at støtte nøgle- og videnspersoner i diabetes i de fynske
kommuner til, at blive klædt på til at varetage og udfylde rollen som nøgle- og vidensperson på diabetesområdet.

Møderne har fokus på, at medvirke til kvalitetssikring af diabetesviden i kommunerne. Det kan f.eks. være i
form af kompetenceudvikling og opkvalificering i nyeste anbefalinger.

Videns- og udviklingsmøderne tager udgangspunkt i nøgle- og videnspersonernes ønsker og behov.

Tilmeld dig | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Mødet henvender sig til nøgle- og vidensansvarlige personer på diabetesområdet i kommunerne på Fyn.

Sundhedsfagligt personale ansat ved Steno Diabetes Center Odense.

Mødet afholdes i Odense.

Se yderligere oplysninger om tid og sted i link til tilmelding via Plan2Learn.

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU02V