Skip til primært indhold

Udvidet medicinkursus i diabeteslægemidler

Er du sygeplejerske, og vil du styrke din forståelse og færdigheder inden for håndtering og administration af diabetesmedicin i komplekse patientforløb?

Du får som deltager en omfattende indsigt i forskellige typer diabetesmedicin, deres anvendelse, virkninger.

I undervisningen indgår der løbende cases, hvor deltagerne også kan bidrage med viden og erfaringer fra deres arbejde som sygeplejerske.

Kursusindhold:

  • Gennemgang af type 1 og type 2 diabetes
  • Detaljeret gennemgang af diabetes lægemider: Orale antidiabetika, insulinpræparater og nyere behandlinger som DPP-4-hæmmere, SGLT2-hæmmere og GLP1 analoger
  • Diabeteskomplikationer: Forståelse for komplikationer ved diabetes, og hvordan man minimerer dem og behandler dem.
  • Medicininteraktioner: Opmærksomhedspunkter ved lægemiddelinteraktioner og risikofaktorer.
  • Risikominimering: Strategier til håndtering af hypoglykæmi, hyperglykæmi og opmærksomhed ved sektorovergange
  • Økonomi og Compliance: Forståelse for økonomiske aspekter og tilskudsregler.

Tilmelding kommer snart

Praktiske oplysninger

Målgruppe:
Sygeplejersker som arbejder i primær sektor

Dato og sted:
Se yderligere oplysninger om dato og sted under tilmelding på Plan2Learn.

Pris:
Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V