Skip til primært indhold

Medicinskole for plejepersonale på Sygehus Lillebælt

Har du brug for at blive opdateret på dine faglige kompetencer omkring de diabetespræparater du møder i hverdagen?

På 3 timer vil du få viden om de præparater, som du møder i din hverdag.

På kurset vil du blandt andet komme til at reflektere over metformin-præparaterne og hvad der er forskellen på pennene i medicinrummets køleskabe. Du vil også lære at tjekke for lægemiddel-interaktioner hos din patient, og få kompetence til at håndtere disse risikolægemidler og reflektere over hverdagens arbejdsgang i håndtering af præparaterne i forhold til sygehusets retningslinjer.

Kurset er tilrettelagt med faglige indlæg, case-arbejde, diskussion og dialog.

Program:

  • Gennemgang af diabetestyper
  • Præparater til type 2-diabetes
  • Præparater til type 1-diabetes
  • Diabetes og kirurgi
  • Patientsikkerhed
  • Tips i forhold til Cosmic/EPJ/FMK
  • Cases fra hverdagen i klinikken

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til plejepersonale ansat på Sygehus Lillebælt. Både som nyansat
og som erfaren medarbejder i forhold til den udvikling der er sket i præparaterne.

Sygeplejerskespecialist fra diabetesambulatoriet samt farmaceut fra apoteket på Sygehus Lillebælt

Kurset afholdes lokalt

Når kurset er åben for tilmelding, kan du tilmelde dig via Plan2Learn.

Tilmeld dig her | Plan2Learn

Kurset er uden deltagerbetaling.

Udsagn fra tidligere deltagere

“Godt kursus med løbende dialog, når de forskellige emner gennemgås, så det ikke kun er envejskommunikation.”

”Jeg har fået god viden om diabetes, så jeg kan opdatere instrukser på min arbejdsplads.”

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V